BIESZCZADY Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina
GALERIE ZDJĘĆ STRONA TYTUŁOWA AKTYWNNOŚĆ AUTORA GODNE POLECENIA HISTORIA STRONY
 

Dolina Górnego Sanu położona jest w Bieszczadach, na pograniczu polsko-ukraińskim. W odniesieniu do polskiej części Bieszczadów jej mianem najczęściej są określane tereny leżące w tak zwanym Worku Bieszczadzkim, czyli na południowy wschód od miejscowości Tarnawa Niżna, aż do źródeł Sanu. Na opisanym obszarze San przepływa terenami dawnych wsi Tarnawa Wyżna, Sokoliki Górskie, Bukowiec, Beniowa i Sianki.

Pograniczne, nadsańskie łąki i pola są doskonałym świadectwem tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Dolinie Górnego Sanu w połowie XX wieku. W okresie międzywojennym (1918-1939) wymienione wsie znajdowały się w granicach Polski i, zamieszkiwane przez mozaikę narodowościowo-religijną, żyły własnym życiem. Oprócz przetwórstwa wszechobecnego w tych stronach drewna, wytwarzano potas, a nawet wydobywano sól. Ponadto Sianki stanowiły centrum ruchu turystycznego Bieszczadów, oferując liczne pensjonaty i wiele innych atrakcji

Zagładę opisanego stanu przyniosły wydarzenia II wojny światowej, która w rejonie Bieszczadów trwała co najmniej trzy lata dłużej, jeśli za wyznacznik przyjąć datę akcji Wisła (1947 rok). Po upadku Polski w 1939 roku wzdłuż Sanu wyznaczono granicę między Niemcami i Związkiem Radzieckim. Sianki i Beniowa zostały podzielone na pół, a ich mieszkańcy zaczęli żyć w dwóch odrębnych państwach. Po stronie radzieckiej, krótko po przejęciu wsi, szybko zaczęły się wysiedlenia mieszkańców. Kontynuowano je po 1944 roku pod egidą walki ze zbrojnym nacjonalizmem ukraińskim. Dolina Górnego Sanu, po wskazanym roku podzielona już granicą państwową między Polską i Związkiem Radzieckim, zaczęła się wyludniać. Po stronie radzieckiej, do opuszczonych wsi z czasem zaczęło jednak wracać życie. W Polsce zaś nie miało ono do czego wrócić, gdyż Dolinę bez mała zrównano z ziemią, najpierw w latach 40-tych podczas walk z UPA oraz wysiedleń w ramach akcji Wisła, potem w latach 70-tych i 80-tych, jej tereny przeznaczając pod uprawy i hodowle bydła.

W wyniku opisanych wydarzeń Dolinę Górnego Sanu zamieniono w wyludniony obszar, gdzie w kilku miejscach zachowały się ślady przeszłości. Stopniowo pochłania je przyroda, która wkroczyła na opustoszałe tereny. Najtrwalszymi pamiątkami dziejów wydają się być cmentarze. W opisanym rejonie ich resztki zachowały się w Bukowcu oraz w Siankach (sławny „Grób Hrabiny” - ostatnich właścicieli Sianek). Tuż nad brzegiem Sanu, po ukraińskiej stornie granicy, o tragicznych dziejach przypomina opuszczona cerkiew w Sokolikach Górskich.

W kilku miejscach zachowały się również pozostałości po czasach sowieckich. W ukraińskiej Beniowej pobliską linię kolejową od granicznego Sanu oddziela tak zwana „sistiema”, czyli ciąg zasieków oraz innych konstrukcji (np. wieżyczek strażniczych) utrudniających przekroczenie granicy. Z kolei z punktu widokowego na stokach góry Wierszek doskonale widać ukraińskie Sianki. Po II wojnie światowej odrodziły się one wokół stacji leżącej przy strategicznej linii kolejowej, bez mała najdalej wysuniętej na zachód ówczesnego Związku Radzieckiego. Nie zostało w nich jednak nic z przedwojennego życia turystyczno-wypoczynkowego. Najprościej, w legalny sposób można do nich dotrzeć nadkładjąc dziesiątki kilometrów, choć od wspomnianego punktu widokowego dzieli je kilometr.

Dolina Górnego Sanu to miejsce dosyć specyficzne w skali Bieszczadów. Nie oferuje możliwości wędrówki połoninami, trudno stąd również dostrzec okazałość bieszczadzkich szczytów. Rekompensatę stanowi możliwość spędzania czasu w nieco wyludnionym i - co za tym idzie - spokojniejszym terenie urozmaiconym licznymi pozostałościami historycznymi. Teren w okresie PRL (1944-1989) w całości bez mała zamknięty dla ruchu turystycznego, współcześnie stanowi doskonałe źródło refleksji nad zmiennością zdarzeń i ludzkich losów.

    - Katalog zdjęć w galerii -    
Bieszczady.Sokoliki Górskie. Cerkiew na Ukrainie - widok z Polski  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Sokoliki Górskie. Cerkiew na Ukrainie - widok z Polski

 

/DOTYCZY:/
Polska, Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sokoliki Górskie, cerkiew, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 01

Bieszczady. Dworzec kolejowy w Sokolikach Górskich na Ukrainie  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Dworzec kolejowy w Sokolikach Górskich na Ukrainie

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sokoliki Górskie, dworzec kolejowy, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 02

Bieszczady. Dworzec kolejowy w Sokolikach  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Dworzec kolejowy w Sokolikach

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sokoliki Górskie, dworzec kolejowy, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 03

Bieszczady. Na dworcu w Sokolikach  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na dworcu w Sokolikach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 04

Bieszczady. Na dworcu w Sokolikach. W tle las w Polsce  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na dworcu w Sokolikach. W tle las w Polsce

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Polska, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sokoliki Górskie, dworzec kolejowy, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 05

Bieszczady. Teren dawnej wsi Bukowie  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Teren dawnej wsi Bukowiec

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bieszczady, Bukowiec, Dolina Górnego Sanu, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 06

Bieszczady. Teren dawnej wsi Bukowiec  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Teren dawnej wsi Bukowiec

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bieszczady, Bukowiec, Połonina Bukowska, Dolina Górnego Sanu, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 07

Bieszczady. Cmentarz przycerkiewny w Bukowcu  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Cmentarz przycerkiewny w Bukowcu

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bieszczady, Bukowiec, cmentarz przycerkiewny, Dolina Górnego Sanu, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 08

Bieszczady. Na cmentarzu w Bukowcu  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na cmentarzu w Bukowcu

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bieszczady, Bukowiec, cmentarz przycerkiewny, Dolina Górnego Sanu, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 09

Bieszczady. Na cmentarzu w Bukowcu  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na cmentarzu w Bukowcu

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bieszczady, Bukowiec, cmentarz przycerkiewny, Dolina Górnego Sanu, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 10

Bieszczady. Teren dawnej wsi Beniowa  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Teren dawnej wsi Beniowa

 

/DOTYCZY:/
Polska, Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Beniowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 11

Bieszczady. Beniowa. Linia kolejowa na Ukrainie  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Beniowa. Linia kolejowa na Ukrainie

 

/DOTYCZY:/
Polska, Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Beniowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 12

Bieszczady. Wieżyczka „sistiemy” - ukraińska strona granicy w Beniowej  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wieżyczka „sistiemy” - ukraińska strona granicy w Beniowej

 

/DOTYCZY:/
Polska, Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Beniowa, „sistiema”, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 13

Bieszczady. W Beniowej  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W Beniowej

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Beniowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 14

Bieszczady. San w Beniowej  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
San w Beniowej

 

/DOTYCZY:/
Polska, Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Beniowa, San, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 15

Bieszczady. Budynek obok dawnego schronu nad Negrylowem  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Budynek obok dawnego schronu nad Negrylowem

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 16

Bieszczady. „Grób Hrabiny” w Siankach  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
„Grób Hrabiny” w Siankach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sianki, Grób Hrabiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 17

Bieszczady. Sianki. Pomnik obok umownego źródła Sanu  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Sianki. Pomnik obok umownego źródła Sanu

 

/DOTYCZY:/
Polska, Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, źródło Sanu, pomnik, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 18

Bieszczady. Tablica na pomniku obok źródła Sanu  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Tablica na pomniku obok źródła Sanu

 

/DOTYCZY:/
Polska, Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, źródło Sanu, pomnik, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 19

Bieszczady. Umowne źródło Sanu  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Umowne źródło Sanu

 

/DOTYCZY:/
Polska, Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, źródło Sanu, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 20

Bieszczady. Granica polsko-ukraińska w Siankach  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Granica polsko-ukraińska w Siankach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sianki, granica, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 21

Bieszczady. Zasieki obok Sanu na granicy polsko-ukraińskiej w Siankach  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Zasieki obok Sanu na granicy polsko-ukraińskiej w Siankach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, San, Sianki, granica, zasieki, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 22

Bieszczady. Sianki na Ukrainie. Poniżej graniczny San  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Sianki na Ukrainie. Poniżej graniczny San

 

/DOTYCZY:/
Polska, Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, San, Sianki, granica, zasieki, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 23

Bieszczady. Sianki na Ukrainie. Widok z Polski  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Sianki na Ukrainie. Widok z Polski

 

/DOTYCZY:/
Polska, Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sianki, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 24

Bieszczady. Sianki na Ukrainie. Widok z Polsk  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Sianki na Ukrainie. Widok z Polski

 

/DOTYCZY:/
Polska, Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sianki, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 25

Bieszczady. Na dworcu w Siankach  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na dworcu w Siankach

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sianki, dworzec kolejowy, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 26

Bieszczady. Dworzec w Siankach  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Dworzec w Siankach

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sianki, dworzec kolejowy, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 27

Bieszczady. Budynek obok dworca w Siankach  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Budynek obok dworca w Siankach

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sianki, dworzec kolejowy, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 28

Bieszczady. Budynek obok dworca w Siankach  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Budynek obok dworca w Siankach

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sianki, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 29

Bieszczady. Stacja kolejowa w Siankach  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Stacja kolejowa w Siankach

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sianki, stacja kolejowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 30

Bieszczady. Sianki  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Sianki

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sianki, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 31

Bieszczady. Kolonia domów kolejarzy w Siankach  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kolonia domów kolejarzy w Siankach

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sianki, domy kolejarzy, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 32

Bieszczady. Kolonia domów kolejarzy w Siankach  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kolonia domów kolejarzy w Siankach

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sianki, domy kolejarzy, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 33

Bieszczady. W Siankach  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W Siankach

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sianki, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 34

Bieszczady. Sianki. Budynek z 1955 roku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Sianki. Budynek z 1955 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sianki, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 35

Bieszczady. Sianki. Pomnik z 1974 roku poświęcony Armii Czerwonej  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Sianki. Pomnik z 1974 roku poświęcony Armii Czerwonej

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sianki, pomnik, Armia Czerwona, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 36

Bieszczady. Tablica na pomniku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Tablica na pomniku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sianki, pomnik, Armia Czerwona, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 37

Bieszczady. Sianki. Cerkiew prawosławna z 1996 roku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Sianki. Cerkiew prawosławna z 1996 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sianki, cerkiew prawosławna, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 38

Bieszczady. Cerkiew prawosławna w Siankach  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Cerkiew prawosławna w Siankach

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sianki, cerkiew prawosławna, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 39

Bieszczady. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1993 roku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1993 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, Sianki, cerkiew greckokatolicka, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 40

Bieszczady. Ukraina. Gdzieś w Dolinie Górnego Sanu ...  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Ukraina. Gdzieś w Dolinie Górnego Sanu ...

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 41

Bieszczady. Ukraina. Gdzieś w Dolinie Górnego Sanu ...  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Ukraina. Gdzieś w Dolinie Górnego Sanu ...

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, Dolina Górnego Sanu, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina, foto 42

G A L E R I E
Z D J Ę Ć
- Bieszczady. Okolice górnego Sanu. Polska i Ukraina -
KATALOG CAŁOŚCI
- Galerie zdjęć -
KATALOG GRUPY
- Wędrówka przez góry i doliny -