BIESZCZADY Okolice Przełęczy Użockiej i Użoka. Ukraina
GALERIE ZDJĘĆ STRONA TYTUŁOWA AKTYWNNOŚĆ AUTORA GODNE POLECENIA HISTORIA STRONY
 

Przełęcz Użocka jest położona na Ukrainie, na wysokości 852 metrów, pomiędzy miejscowościami Jaworów i Użok. Uznawana jest za miejsce, w którym kończą się Bieszczady Zachodnie, zaczynają zaś Bieszczady Wschodnie. Przez długie lata wskazywana jako południowy kraniec Polski, w rzeczywistości jest zlokalizowana około 200 metrów od granicy polsko-ukraińskiej. Przebiega tędy droga Lwów-Użgorod oraz linia kolejowa Lwów-Użhorod (na temat jej budowy w literaturze można spotkać różne daty: 1872 oraz 1904-1906). Na odcinku między Siankami i Użokiem wymieniona linia kolejowa została poprowadzona licznymi wiaduktami i tunelami, przejazd nią pozostawia więc niezapomniane wrażenia.

Położenie geograficzne Przełęczy Użockiej spowodowało, że z opisywanym miejscem wiążą się różne wydarzenia historyczne. Stanowiła ona ważny punkt strategiczny, stąd też zarówno podczas I jak i II wojny światowej w jej okolicach toczyły się zacięte walki, o których przypomina kilka pomników. Pierwszy jest umiejscowiony nieco przed Przełęczą, na terenie wsi Jaworów i poświęcony ukraińskim oddziałom Strzelców Siczowych. Dwa następne znajdują się na samej Przełęczy i upamiętniają poległych w czasie I wojny światowej żołnierzy armii austrowęgierskiej oraz ofiary Armii Czerwonej poniesione podczas walk II wojny światowej.

Warto również wspomnieć, że w okresie międzywojennym (1918-1939) na Przełęczy Użockiej znajdowało się przejście graniczne między Polską i Czechosłowacją. Jaworów znajdował się wówczas w Polsce, zaś sam Użok w Czechosłowacji. Krótkotrwała zmiana nastąpiła w 1938 r., kiedy w wyniku rozbioru Czechosłowacji i chwilowej egzystencji Karpato-Ukrainy, tereny ostatniej z wymienionych zostały zagarnięte przez Węgry. Na Przełęczy znajdowała się również stacja kolejowa o nazwie Użok. W późniejszym okresie została zlikwidowana. Co ciekawe, niektóre ze współczesnych map wciąż ją odzwierciedlają, wprowadzając niezorientowanych turystów w błąd.

Przełęcz Użocka to miejsce, w którym można rozpocząć wędrówkę w kilku kierunkach. Poruszając się główną drogą można dotrzeć do wsi Użok oraz Wołosianka Zakarpacka. W pierwszej z wymienionych, w 2013 r. zlokalizowane były dwie turbazy i jeden hotelik, zaś pagórkowate okolice dawały duże możliwości kameralnych spacerów. Ówczesny Użok wydawał się więc kontynuować dawne i jakby nieco zapomniane tradycje miejscowości wypoczynkowo-uzdrowiskowej, choć rangę godnego uwagi zabytku można było przypisać jedynie bojkowskiej, drewnianej cerkwi z 1745 roku.

W okolicach Przełęczy przebiegały również dwa szlaki turystyczne - żółty i czerwony. Kierując się nimi na południe, można było dojść aż na Pikuj (1408 metrów). Z kolei szlak czerwony mniej więcej kilometr za Przełęcz Użocką odbijał w stronę polskiej granicy. Od tego miejsca na odcinku 7 kilometrów prowadził ścieżką ekologiczno-turystyczną Przełęcz Użocka-Szerbin. Na terenie, którym prowadziła ścieżka, wykonano fotografie nr 9-30 prezentowanej galerii.

Cały jej odcinek wiódł obok linii kolejowej, około 500-1000 metrów od granicy polsko-ukraińskiej. Teren w większości był zalesiony, jednak z kilku punktów widokowych można było zobaczyć wzgórza Bieszczadów Wschodnich oraz leżące poniżej Użok i Wołosiankę. Bardzo dobrze można było przyjrzeć się granicznej górze Opołonek (1028 metrów) z charakterystycznym przecięciem porastającego ją lasu. Według twierdzeń miejscowych miała tamtędy przechodzić tak zwana „sistiema”, czyli ciąg płotów i zasieków z drutu kolczastego niegdyś strzegących granicę Związku Radzieckiego. Ponadto z jednego miejsca dosyć wyraźnie było widać zbocza kolejnego granicznego wzniesienia, jakim jest Piniaszkowy (960 metrów). Swoistego uroku całej wyciecze dodawało mijanie tuneli, których strzegli uzbrojeni w karabiny żołnierze. Przywoływali oni na myśl kolejne skojarzenia z dekadą sowiecką, z czasów której linię kolejową w rejonie stacji Szerbin znacząco udoskonalono pod kątem użyteczności militarnej (w latach 80-tych XX wieku).

Ścieżka turystyczna Przełęcz Użocka-Szerbin, jak również inne okolice Użoka, to dosyć urokliwe miejsca leżące tuż po drugiej stronie pilnie strzeżonej, polsko-ukraińskiej granicy. Aby do nich dotrzeć, w 2013 r. trzeba było się nieco natrudzić, choć w prostej linii leżały około kilometra od ostatniego miejsca na południowym-wschodzie Polski, do którego można było dojść legalnie i bez żadnych obostrzeń (chodzi o umowne źródło Sanu). Opisany teren stanowiłby więc doskonałe miejsce dla organizacji przejścia granicznego dla turystów. W opisanym okresie można jednak było odnieść wrażenie, że ci byli grupą najmniej pożądaną po polskiej stronie Bieszczadów, za to bardzo miło witaną w ich ukraińskiej części.

    - Katalog zdjęć w galerii -    
Bieszczady. Pomnik Strzelców Siczowych w pobliżu Przełęczy Użockiej  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Pomnik Strzelców Siczowych w pobliżu Przełęczy Użockiej

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Przełęcz Użocka, pomnik, Strzelcy Siczowi, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 01

Bieszczady. Przełęcz Użocka. Pomnik poświęcony Armii Czerwonej  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Przełęcz Użocka. Pomnik poświęcony Armii Czerwonej

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Przełęcz Użocka, pomnik, Armia Czerwona, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 02

Bieszczady. Przełęcz Użocka. Pomnik poświęcony Armii Czerwonej  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Pomnik poświęcony Armii Czerwonej

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Przełęcz Użocka, pomnik, Armia Czerwona, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 03

Bieszczady. Przełęcz Użocka. Pomnik upamiętniający ofiary I wojny światowej  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Przełęcz Użocka. Pomnik upamiętniający ofiary I wojny światowej

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Przełęcz Użocka, pomnik, I wojna światowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 04

Bieszczady. Wiadukt kolejowy obok Przełęczy Użockiej  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wiadukt kolejowy obok Przełęczy Użockiej

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Przełęcz Użocka, wiadukt kolejowy, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 05

Bieszczady. Wiadukt kolejowy obok Przełęczy Użockiej  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wiadukt kolejowy obok Przełęczy Użockiej

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Przełęcz Użocka, wiadukt kolejowy, pociąg, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 06

Bieszczady. Droga na Przełęcz Użocką  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Droga na Przełęcz Użocką

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Przełęcz Użocka, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 07

Bieszczady. Początek jesieni. Okolice Przełęczy Użockiej  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Początek jesieni. Okolice Przełęczy Użockiej

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Przełęcz Użocka, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 08

Bieszczady. Użok  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Użok

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Użok, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 09

Bieszczady. W okolicach Przełęczy Użockiej  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W okolicach Przełęczy Użockiej

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Przełęcz Użocka, linia kolejowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 10

Bieszczady. Linia kolejowa na odcinku Sianki - Szerbin  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Linia kolejowa na odcinku Sianki - Szerbin

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Przełęcz Użocka, linia kolejowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 11

Bieszczady. Linia kolejowa  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Linia kolejowa

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Przełęcz Użocka, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 12

Bieszczady. Linia kolejowa  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Linia kolejowa

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Przełęcz Użocka, linia kolejowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 13

Bieszczady. Gdzieś na stokach Piniaszkowego, tuż przy granicy z Polską  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Gdzieś na stokach Piniaszkowego, tuż przy granicy z Polską

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Piniaszkowy, granica, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 14

Bieszczady. U podnóży Piniaszkowego  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
U podnóży Piniaszkowego

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Piniaszkowy, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 15

Bieszczady. U podnóży Piniaszkowego  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
U podnóży Piniaszkowego

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Piniaszkowy, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 16

Bieszczady. Początek jesieni  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Początek jesieni

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Piniaszkowy, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 17

Bieszczady. Opołonek  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Opołonek

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Opołonek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 18

Bieszczady. Opołonek  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Opołonek

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Opołonek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 19

Bieszczady. U podnóży Opołonka  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
U podnóży Opołonka

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Opołonek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 20

Bieszczady. U podnóży Opołonka  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
U podnóży Opołonka

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Opołonek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 21

Bieszczady. Tunel u podnóży Opołonka  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Tunel u podnóży Opołonka

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Opołonek, tunel, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 22

Bieszczady. Linia kolejowa u podnóży Opołonka  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Linia kolejowa u podnóży Opołonka

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Opołonek, linia kolejowa, tunel, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 23

Bieszczady. Linia kolejowa  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Linia kolejowa

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Opołonek, linia kolejowa, tunel, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 24

Bieszczady. Pociąg  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Pociąg

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Opołonek, linia kolejowa, tunel, pociąg, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 25

Bieszczady. Zamknięta zona  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Zamknięta zona

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Opołonek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 26

Bieszczady. U podnóży Opołonka  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
U podnóży Opołonka

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Opołonek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 27

Bieszczady. Piniaszkowy  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Piniaszkowy

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Piniaszkowy, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 28

Bieszczady. Tunel u podnóży Opołonka  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Tunel u podnóży Opołonka

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Opołonek, linia kolejowa, tunel, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 29

Bieszczady. Wołosianka Zakarpacka  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wołosianka Zakarpacka

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Wołosianka Zakarpacka, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 30

Bieszczady. Użok  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Użok

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Użok, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 31

Bieszczady. Użok  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Użok

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Użok, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 32

Bieszczady. Użok. Cerkiew prawosławna z 1745 roku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Użok. Cerkiew prawosławna z 1745 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Użok, cerkiew prawosławna, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej
i Użoka. Ukraina, foto 33

Bieszczady. Użok. Cerkiew prawosławna z 1745 roku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Użok. Cerkiew prawosławna z 1745 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Bieszczady, góry, Użok, cerkiew prawosławna, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Okolice Przełęczy Użockiej i Użoka. Ukraina, foto 34

G A L E R I E
Z D J Ę Ć
- Bieszczady. Okolice Przełęczy Użockiej i Użoka. Ukraina -
KATALOG CAŁOŚCI
- Galerie zdjęć -
KATALOG GRUPY
- Wędrówka przez góry i doliny -