WROCŁAW Ostrów Tumski w kilku ujęciach
GALERIE ZDJĘĆ STRONA TYTUŁOWA AKTYWNNOŚĆ AUTORA GODNE POLECENIA HISTORIA STRONY
 

Ostrów Tumski jest najstarszą częścią Wrocławia, historyczną kolebką grodu, który w późniejszych latach urósł do potężnych rozmiarów miasta. Choć sama nazwa „ostrów” nawiązuje do staropolskiego słowa „wyspa”, Ostrów Tumski jest tylko ostrowem z nazwy, gdyż jeszcze w XIX wieku pruscy włodarze zasypali ostatnie odnogi Odry oddzielające wyspę od sąsiednich części miasta. Niemniej jednak świetne wkomponowanie się Ostrowa Tumskiego w system wodny Odry, a ponadto okoliczne mosty „Piaskowy” i „Tumski” potrafią wzbudzić złudzenie, że omawiana część miasta wciąż pozostaje wyspą.

Nie ma to jednak większego znaczenia w powiązaniu z faktem, że jest to teren dosyć urokliwy. Mimo ogromu zniszczeń, jaki spotkał omawianą część miasta (jak i cały Wrocław) w ostatnich dniach II wojny światowej, czuć tutaj klimat historii. Jej najwyraźniejszym przykładem jest katedra św. Jana, której elementy przywołują na myśl rozwiązania architektoniczne obserwowalne w niektórych zaułkach praskiej katedry św. Wita. Godny odnotowania jest również fakt, że władze miasta stworzyły swoisty klimat ciszy i spokoju podkreślający niepowtarzalność i historyczną wagę katedralnego centrum Ostrowa Tumskiego, wyłączając omawiany teren z ruchu samochodowego. W porównaniu z Ostrowem Tumskim innego miasta - Poznania, po kórym samochody jeżdżą „na pełnym gazie”, wrocławki zaułek wypada bezkonkurencyjnie.

Urok wrocławskiego Ostrowa Tumskiego starano się uchwycić na prezentowanych fotografiach. Ich znaczna część przedstawia katedrę św. Jana po zmroku.

    - Katalog zdjęć w galerii -    
 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Odra i katedra św. Jana

 

/DOTYCZY:/
Polska, Wrocław, Ostrów Tumski, Odra, katedra świętego Jana, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Wrocław. Ostrów Tumski w kilku ujęciach, foto 01

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment Ostrowa Tumskiego

 

/DOTYCZY:/
Polska, Wrocław, Ostrów Tumski, Odra, katedra świętego Jana, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Wrocław. Ostrów Tumski w kilku ujęciach, foto 02

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Odra

 

/DOTYCZY:/
Polska, Wrocław, Ostrów Tumski, Odra, katedra świętego Jana, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Wrocław. Ostrów Tumski w kilku ujęciach, foto 03

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wieże katedry widziane z Mostu Piaskowego

 

/DOTYCZY:/
Polska, Wrocław, Ostrów Tumski, Odra, katedra świętego Jana, Most Piaskowy, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Wrocław. Ostrów Tumski w kilku ujęciach, foto 04

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W zakamarkach Ostrowa Tumskiego

 

/DOTYCZY:/
Polska, Wrocław, Ostrów Tumski, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Wrocław. Ostrów Tumski w kilku ujęciach, foto 05

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W zakamarkach Ostrowa Tumskiego

 

/DOTYCZY:/
Polska, Wrocław, Ostrów Tumski, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Wrocław. Ostrów Tumski w kilku ujęciach, foto 06

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Odra

 

/DOTYCZY:/
Polska, Wrocław, Ostrów Tumski, Odra, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Wrocław. Ostrów Tumski w kilku ujęciach, foto 07

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Katedra św. Jana o zmierzchu

 

/DOTYCZY:/
Polska, Wrocław, Ostrów Tumski, Odra, katedra świętego Jana, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Wrocław. Ostrów Tumski w kilku ujęciach, foto 08

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wieże katedry górujące nad Ostrowem Tumskim

 

/DOTYCZY:/
Polska, Wrocław, Ostrów Tumski, katedra świętego Jana, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Wrocław. Ostrów Tumski w kilku ujęciach, foto 09

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment Mostu Tumskiego i wieże katedry św. Jana

 

/DOTYCZY:/
Polska, Wrocław, Ostrów Tumski, katedra świętego Jana, Most Tumski, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Wrocław. Ostrów Tumski w kilku ujęciach, foto 10

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Katedra św. Jana

 

/DOTYCZY:/
Polska, Wrocław, Ostrów Tumski, katedra świętego Jana, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Wrocław. Ostrów Tumski w kilku ujęciach, foto 11

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Katedra św. Jana

 

/DOTYCZY:/
Polska, Wrocław, Ostrów Tumski, katedra świętego Jana, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Wrocław. Ostrów Tumski w kilku ujęciach, foto 12

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Katedra św. Jana

 

/DOTYCZY:/
Polska, Wrocław, Ostrów Tumski, katedra świętego Jana, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Wrocław. Ostrów Tumski w kilku ujęciach, foto 13

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Madonna z dzieciątkiem

 

/DOTYCZY:/
Polska, Wrocław, Ostrów Tumski, katedra świętego Jana, Madonna, pomnik, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Wrocław. Ostrów Tumski w kilku ujęciach, foto 14

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kaczki spacerujące obok katedry

 

/DOTYCZY:/
Polska, Wrocław, Ostrów Tumski, katedra świętego Jana, kaczki, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Wrocław. Ostrów Tumski w kilku ujęciach, foto 15

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kaczki spacerujące obok katedry

 

/DOTYCZY:/
Polska, Wrocław, Ostrów Tumski, katedra świętego Jana, kaczki, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Wrocław. Ostrów Tumski w kilku ujęciach, foto 16

G A L E R I E
Z D J Ę Ć
- Wrocław. Ostrów Tumski w kilku ujęciach -
KATALOG CAŁOŚCI
- Galerie zdjęć -
KATALOG GRUPY
- Spacer ulicami miast -