BYDGOSZCZ Peryferie Łęgnowa
GALERIE ZDJĘĆ STRONA TYTUŁOWA AKTYWNNOŚĆ AUTORA GODNE POLECENIA HISTORIA STRONY
 

Na południowo-wschodnim krańcu Bydgoszczy położone jest osiedle Łęgnowo. Nieco oddalone od pętli tramwajowej, obsługiwane przez nieliczne linie autobusowe. Robi wrażenie zapomnianego i zdegradowanego.

Opisany charakter osiedla jest zapewne efektem splotu kilku czynników. Jednym z nich było funkcjonowanie w pobliżu potężnych Zakładów Chemicznych Organika-Zachem (obecnie w upadłości). Mały fragment Łęgnowa zlokalizowany najbliżej Zachemu jeszcze w latach II wojny światowej przerobiono na osiedle dla kadry kierowniczej DAG Bromberg Fabrik. W latach 60. XX wieku okolice te rozbudowano, wznosząc tzw. Osiedle Awaryjne, w zasadzie przeznaczone dla pracowników fabryki (rejon ulic Świetlicowej i Spółdzielczej). Dalej na wschód funkcjonowała mieszkalna zabudowa barakowa, której relikty dotrwały do czasów dzisiejszych (w okolicach ulic Żółwińskiej, Zakole i Nowotoruńskiej).

Kolejne połacie Łęgnowa ciągnące się w stronę linii kolejowej Bydgoszcz-Toruń pozostały puste i całkowicie wyludnione. Na ich terenie znajduje się kilka budynków Zachemu oraz powiązana z nim infrastruktura dotycząca głównie gospodarki ściekowej. O tym jak odseparowane od reszty świata były zabudowania Zachemu przypominają stojące do dzisiaj fragmenty płotów z drutami kolczastymi (fot. 19-22). Tuż obok ciągną się słupy, na których kiedyś zapewne były zainstalowane rury doprowadzające do budynków fabryki jakieś surowce (fot. 23-27). W opisanym, industrialnym krajobrazie peryferii Łęgnowa najbardziej wyróżnia się kaskada, którą odprowadzano płynne odpady z produkcji chemicznej Zachemu (fot. 2-18). Jej początki można znaleźć w okolicach Osiedla Awaryjnego, schowane w lesie tuż przy ulicy Łęgnowskiej. Najbardziej wyniosła część kaskady znajduje się w pobliżu torów klejowych i jest doskonale widoczna z okna przejeżdżających pociągów. W okresie wykonania fotografii prezentowanych w galerii (2012 r.) kaskadą odprowadzano małą ilość ścieków, nieporównywalną z odpadami, które tamtędy płynęły jeszcze kilka lat temu. Wówczas na stopniach opisywanej konstrukcji widać było kolorowe mini-wodspady wydalające kłęby pary, a nade wszystko specyficzny odór, którego nie sposób było nie poczuć nawet przejeżdżając pociągiem.

Kilkaset metrów dalej od wspomnianej kaskady, po drugiej stronie torów kolejowych zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków „Kapuściska”. Wydaje się, że na jej teren doprowadzona jest dalsza część kaskady. Jakby jej przedłużeniem jest struga, która wypływa z oczyszczalni ścieków i między dwoma wałami zmierza wprost do Wisły. Przy ujściu strugi do rzeki (fot. 39) czuć - oczywiście w zdecydowanie mniejszym natężeniu - taki sam odór chemii, jak przy najwyższych partiach kaskady. Po drodze, przy ulicy Toruńskiej obok strugi stoją jeszcze dwa budynki związane z funkcjonowaniem całości systemu. Nie można oprzeć się wrażeniu, że w tej części Łęgnowo bardziej przypomina sielankową wioskę, niż miasto. Na terenach między ulicą Toruńską i Wisłą widać pola uprawne, przy drodze rozsiane są domy jednorodzinne.

Spacer przedstawionymi peryferiami Łęgnowa pozostawia wrażenie przemieszczania się po czymś w rodzaju zapomnianego odludzia z domieszką lekkiego klimatu przemysłowego - schowanego gdzieś w lesie, jakby nieubłaganie pożeranego przez czas i odchodzącego w przeszłość …

    - Katalog zdjęć w galerii -    
 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kaskada ścieków - tuż obok ulicy Łęgnowskiej

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, kaskada, ścieki, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 01

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kaskada ścieków - tuż obok ulicy Łęgnowskiej

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, kaskada, ścieki, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 02

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kaskada. W tle tory kolejowe Bydgoszcz-Toruń

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, kaskada, ścieki, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 03

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kaskada. Widok od strony torów kolejowych

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, kaskada, ścieki, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 04

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kaskada. Widok od strony torów kolejowych

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, kaskada, ścieki, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 05

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kaskada

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, kaskada, ścieki, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 06

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kaskada

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, kaskada, ścieki, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 07

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kaskada

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, kaskada, ścieki, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 08

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kaskada

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, kaskada, ścieki, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 09

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Rdza

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, kaskada, ścieki, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 10

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Rdza

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, kaskada, ścieki, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 11

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Rdza

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, kaskada, ścieki, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 12

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Pajęczyna

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, kaskada, ścieki, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 13

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Ścieki

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, kaskada, ścieki, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 14

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Ścieki

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, kaskada, ścieki, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 15

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Ścieki

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, kaskada, ścieki, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 16

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Ścieki

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, kaskada, ścieki, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 17

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kaskada

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, kaskada, ścieki, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 18

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Obok kaskady

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, kaskada, ścieki, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 19

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Druty kolczaste obok kaskady

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, Zachem, drut kolczasty, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 20

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Niebo

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, Zachem, drut kolczasty, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 21

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kolce

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, Zachem, drut kolczasty, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 22

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Pociąg

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, Zachem, drut kolczasty, pociąg, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 23

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Droga w pobliżu torów kolejowych

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, Zachem, słup, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 24

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Słup

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, Zachem, słup, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 25

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Słup

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, Zachem, słup, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski i

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 26

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Słupy

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, Zachem, słup, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 27

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Droga w pobliżu torów kolejowych

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, Zachem, słup, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 28

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Łęgnowo

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 29

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Ślimok

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 30

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wstęp surowo wzbroniony

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 31

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Budynek Zachemu

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 32

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Budynek Zachemu - widok z okna pociągu

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, Zachem, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 33

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Dworzec na stacji Bydgoszcz Łęgnowo

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, dworzec, stacja kolejowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 34

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Łabędzie. W tle dworzec na stacji Bydgoszcz Łęgnowo

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, dworzec, stacja kolejowa, łabędzie, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 35

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Ulica Toruńska, niżej struga płynąca z oczyszczalni ścieków

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, struga, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 36

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Struga. Widok z ulicy Toruńskiej

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, struga, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 37

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Struga

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, struga, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 38

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Struga. W tle Wisła

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, struga, Wisła, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 39

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Struga

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, struga, Wisła, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 40

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Struga obok Wisły

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, struga, Wisła, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 41

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Tory kolejowe obok skrzyżowania ulic Toruńskiej i Łęgnowskiej

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Łęgnowo, tory kolejowe, szyny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa, foto 42

G A L E R I E
Z D J Ę Ć
- Bydgoszcz. Peryferie Łęgnowa -
KATALOG CAŁOŚCI
- Galerie zdjęć -
KATALOG GRUPY
- W klimacie industrialnym -