BYDGOSZCZ Kilka miejsc w barwach zimy
GALERIE ZDJĘĆ STRONA TYTUŁOWA AKTYWNNOŚĆ AUTORA GODNE POLECENIA HISTORIA STRONY
 

Specyficzną cechą Bydgoszczy jest położenie miasta nad wodą - przepływają tędy Brda i Wisła, ponadto z wymienionymi rzekami łączy się Kanał Bydgoski. Takie usytuowanie miasta wpłynęło na ukształtowanie kilku ciekawych jego zakątków. Do nich należy przede wszystkim Wyspa Młyńska. Będąca fragmenetm starówki, częściowo jest otoczona zabytkowymi kamienicami, stąd rewir ten często określa się Bydgoską Wenecją, a niektóre budynki przez lata pełniły funkcje przemysłowe (np. dawny młyn Rothera). Również Kanał Bydgoski niegdyś miał duże znaczenie gospodarcze, gdyż wpisuje się w system dróg wodnych łączący Wisłę z Odrą, i tym samym wschód Europy z zachodem.

W okresie powstania prezentowanych fotografii (które w większości ukazują właśnie Wyspę Młyńską i Kanał Bydgoski w zimowej scenerii) trwały wieloletnie prace mające na celu rewitalizację wspomnianych zakątków. Wyspa Młyńska przez długie lata była zdegradowana, dopiero około 2010 r. zyskała nowe oblicze, z odrestaurowanymi budynkami, umocnionymi nabrzeżami i nowymi kładkami, stając się częstym miejscem spacerów zarówno mieszkańców miasta, jak i jego gości. Zrewitalizowana we wcześniejszym okresie najstarsza i od lat nieczynna część Kanału Bydgoskiego pełni podobną funkcję, dociera tutaj jednak mniej osób, przez co miejsce jest nieco spokojniejsze. Obydwa zakątki wyglądają ciekawie w każdej porze roku, wyjątkową aurę przedstawiały jednak podczas siarczystej zimy na przełomie 2009 i 2010 r.

    - Katalog zdjęć w galerii -    
 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Widok z kładki obok opery

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Brda, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 01

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kładka obok opery

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Brda, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 02

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Nad Brdą

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Brda, Wyspa Młyńska, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 03

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Nad Brdą

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Brda, Wyspa Młyńska, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 04

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na Wyspie Młyńskiej

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Brda, Wyspa Młyńska, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 05

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na Wyspie Młyńskiej

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Wyspa Młyńska, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 06

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na Wyspie Młyńskiej

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Brda, Wyspa Młyńska, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 07

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na Wyspie Młyńskiej

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Brda, Wyspa Młyńska, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 08

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na Wyspie Młyńskiej

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Brda, Wyspa Młyńska, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 09

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na Wyspie Młyńskiej

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Brda, Wyspa Młyńska, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 10

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na Wyspie Młyńskiej

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Brda, Wyspa Młyńska, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 11

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na Wyspie Młyńskiej

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Brda, Wyspa Młyńska, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 12

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Obok ulicy Mennica

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Wyspa Młyńska, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 13

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Widok z ulicy Mennica

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Brda, Wyspa Młyńska, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 14

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Młyn Rothera nad Brdą

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Brda, Wyspa Młyńska, Młyn Rothera, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 15

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Obok ulicy Mennica

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Brda, Wyspa Młyńska, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 16

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Nad Kanałem Bydgoskim

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Kanał Bydgoski, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 17

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kanał Bydgoski

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Kanał Bydgoski, śluza, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 18

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Śluza Kanału Bydgoskiego

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Kanał Bydgoski, śluza, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 19

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kanał Bydgoski

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Kanał Bydgoski, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 20

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Nad Kanałem Bydgoskim

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Kanał Bydgoski, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 21

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Jaz Farny i zamarzająca Brda

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, Jaz Farny, Brda, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 22

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wieża sądu

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, sąd, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 23

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Katedra

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, katedra, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 24

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 

/DOTYCZY:/
Polska, Bydgoszcz, ogród botaniczny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy, foto 25

G A L E R I E
Z D J Ę Ć
- Bydgoszcz. Kilka miejsc w barwach zimy -
KATALOG CAŁOŚCI
- Galerie zdjęć -
KATALOG GRUPY
- Spacer ulicami miast -