GÓRY BYSTRZYCKIE Torfowisko pod Zieleńcem
GALERIE ZDJĘĆ STRONA TYTUŁOWA AKTYWNNOŚĆ AUTORA GODNE POLECENIA HISTORIA STRONY
 

Torfowisko pod Zieleńcem jest zlokalizowane w Górach Bystrzyckich, na przedpolach Zieleńca, niegdyś stanowiącego odrębną wieś, a współcześnie część miasta Duszniki-Zdrój. To interesujący zakątek Sudetów. W 2017 roku tablice ustawione przy wejściach na teren Torfowiska informowały, że „rośliny były tam mięsożerne, człowiek musiał uważać, żeby nie wsiąknąć, a krajobraz przypominał w swej scenerii syberyjską tundrę”.

Ciekawość tego miejsca przejawiała się przede wszystkim w jego walorach przyrodniczych. Składało się ono z dwóch wyraźnych części – torfowiska przejściowego Czarne Bagno oraz torfowiska wysokiego Topieliska. W tej drugiej części widać było oczka wodne częściowo porośnięte kożuchami roślinnymi. Na terenie Torfowiska można było także spotkać rzadkie gatunki roślin objęte ochroną ścisłą (kosodrzewina, sosna błotna, brzoza karłowata, rosiczka) i gatunkową (kilkanaście rodzajów torfowców). Wszystkie występowały na pokładach torfu, którego wiek szacowano na 7600 lat.

Ciekawostką jest również fakt, że przez opisywany rejon przebiegał kontynentalny dział wodny, czyli umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewiska mórz. W południowych okolicach Torfowiska swe źródła miała Dzika Orlica, która łączyła się z Orlicą, a ta z Łabą wpadającą do Morza Północnego. Z kolei bezimienne potoki wypływające z północnej części Torfowiska łączyły się z Bystrzycą Dusznicką, która wpadała do Nysy Kłodzkiej, a ta do Odry kończącej swój bieg w Morzu Bałtyckim.

Próby eksploatacji pokładów torfu w opisywanym rejonie podjęto dosyć późno, bo dopiero w XVIII i XIX wieku. Ich efektem są obniżenia terenu i groble, po których w 2017 roku prowadziły trakty (np. Zielona Droga). Miały one ciekawą konstrukcję budowlaną – składały się z drewnianych bali położonych bezpośrednio na torfie oraz z dwóch warstw kamieni, z których najwyższa stanowiła podłoże drogi.

W początkach XX wieku Niemcy docenili walory przyrodnicze Torfowiska i w 1919 roku objęli je ochroną rezerwatową. Podobne działania zostały podjęte po przyłączeniu Kotliny Kłodzkiej do Polski i w 1954 roku utworzono rezerwat Torfowisko pod Zieleńcem. W momencie powstania liczył on 154 hektary, w 2003 roku powiększono go do powierzchni 232 hektarów. W 2017 roku zwiedzanie rezerwatu ułatwiały drewniane kładki zlokalizowane w dwóch zakątkach. Dodatkową atrakcją była niewątpliwie wieża widokowa umożliwiająca obserwację części rezerwatu o nazwie Topieliska. Zgodnie z obowiązującymi zasadami po rezerwacie można było poruszać się tylko wyznakowanymi szlakami turystycznymi.

Torfowisko pod Zieleńcem to z pewnością miejsce warte odwiedzenia. Nie tyko przez miłośników i znawców przyrody, ale przez każdego, kto ceni sobie spacer w leśnej scenerii. Niespotykaną na co dzień ciszę urozmaicał tam jedynie śpiew ptaków. Późną wiosną 2017 roku dawały o sobie znać burze niosące ze sobą przelotne deszcze i gradobicie. Dodawało to tylko specyficznego uroku opisanemu miejscu.

    - Katalog zdjęć w galerii -    
Torfowisko pod Zieleńcem  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W drodze na Torfowisko

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 01

Torfowisko pod Zieleńcem  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W drodze na Torfowisko

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 02

Torfowisko pod Zieleńcem  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W drodze na Torfowisko

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 03

Torfowisko pod Zieleńcem  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Torfowisko pod Zieleńcem

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 04

Torfowisko pod Zieleńcem  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Torfowisko pod Zieleńcem

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 05

Torfowisko pod Zieleńcem - kładka  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Torfowisko pod Zieleńcem

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, kładka, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 06

Torfowisko pod Zieleńcem - kładka  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Torfowisko pod Zieleńcem

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, kładka, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 07

Torfowisko pod Zieleńcem  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Torfowisko pod Zieleńcem

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 08

Torfowisko pod Zieleńcem  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Torfowisko pod Zieleńcem

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 09

Torfowisko pod Zieleńcem  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Droga

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 10

Torfowisko pod Zieleńcem  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Droga i kładka

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, kładka, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 11

Torfowisko pod Zieleńcem - kładka  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kładka

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, kładka, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 12

Torfowisko pod Zieleńcem - kładka  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kładka

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, kładka, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 13

Torfowisko pod Zieleńcem - kładka  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kładka

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, kładka, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 14

Torfowisko pod Zieleńcem - kładka  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kładka

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, kładka, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 15

Torfowisko pod Zieleńcem - kładka  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kładka

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, kładka, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 16

Torfowisko pod Zieleńcem  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Krople deszczu

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 17

Torfowisko pod Zieleńcem - wieża  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wieża obserwacyjna

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, wieża obserwacyjna, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 18

Torfowisko pod Zieleńcem - wieża  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wieża od wewnątrz

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, wieża obserwacyjna, deszcz, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 19

Torfowisko pod Zieleńcem - wieża  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Deszcz

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, wieża obserwacyjna, deszcz, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 20

Torfowisko pod Zieleńcem - wieża  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Deszcz

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, wieża obserwacyjna, deszcz, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 21

Torfowisko pod Zieleńcem  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Torfowisko pod Zieleńcem

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 22

Torfowisko pod Zieleńcem – Topieliska  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Torfowisko pod Zieleńcem – Topieliska

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, Topieliska, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 23

Torfowisko pod Zieleńcem – Topieliska  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Torfowisko pod Zieleńcem – Topieliska

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, Topieliska, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 24

Torfowisko pod Zieleńcem – Topieliska  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Torfowisko pod Zieleńcem – Topieliska

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, Topieliska, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 25

Torfowisko pod Zieleńcem  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Torfowisko pod Zieleńcem

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 26

Torfowisko pod Zieleńcem  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Torfowisko pod Zieleńcem

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 27

Torfowisko pod Zieleńcem  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Znak na granicy rezerwatu

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 28

Torfowisko pod Zieleńcem  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Gdzieś obok torfowiska

 

/DOTYCZY:/
Polska, Sudety, Góry Orlickie, Zieleniec, Torfowisko pod Zieleńcem, rezerwat, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem, foto 29

G A L E R I E
Z D J Ę Ć
- Góry Bystrzyckie. Torfowisko pod Zieleńcem -
KATALOG CAŁOŚCI
- Galerie zdjęć -
KATALOG GRUPY
- Wędrówka przez góry i doliny -