KIJÓW Muzuem Architektury Ludowej
GALERIE ZDJĘĆ STRONA TYTUŁOWA AKTYWNNOŚĆ AUTORA GODNE POLECENIA HISTORIA STRONY
->
    ~ KOMENTARZ ~    

Kijowskie Muzeum Architektury Ludowej znajduje się na ternie dawnej wsi Pirohowo (w opracowaniach można również spotkać nazwy Pirogovo, Pyrogovo, Pyrohiv). Idea powstania muzeum sięga pierwszej połowy lat 60. XX wieku - w 1965 r. w czasopiśmie „Literacka Ukraina” został opublikowany list otwarty miejscowych działaczy związanych z kulturą, w którym postulowano utworzenie placówki działającej w celu ochrony dziedzictwa materialnego upamiętniającego minione lata. Formalnie muzeum zostało powołane w 1969 r., a dla zwiedzających udostępniono je dopiero w 1976 r.

W 2012 r. kijowski skansen zajmował potężny teren 150 hektarów, na którym zgromadzano około 300 budynków. Podzielono je na kilka sektorów nawiązujących do podziału etnograficznego i regionalnego Ukrainy: Polesie, Podole, Karpaty, Środkowe Naddnieprze, Połtawszczyzna, Ukraina Słobodzka, Ukraina Południowa. Oprócz wymienionych, odrębny mini sektor wydzielono dla wiatraków, a w sporej część skansenu (leżącej nieco na uboczu w lesie) upamiętniono kulturę materialną II połowy XX wieku - znajdują się tam zarówno domy drewniane, jak i murowane, a w ich wnętrzach meble, telewizory, pralki i cała masa innych sprzętów codziennego użytku pamiętająca czasy sowieckie (tej części skansenu nie dotyczy niniejsza galeria zdjęć).

Najstarszymi i najcenniejszymi zabytkami Muzeum są z pewnością cerkwie. Wśród nich uwagę zwraca świątynia pod wezwaniem Michała Archanioła z okolic Kijowa. Według informacji umieszczonych na budynku powstała w 1600 r., ale w myśl innych hipotez została zbudowana jeszcze w XVI wieku (fot. 18). Kolejna, to cerkiew pod wezwaniem Świętej Paraskewy z 1742 roku z rejonu Czerkas (fot. 14 i 15). Została ufundowana przez Franciszkę Urszulę Radziwiłł (1705-1753), żonę wojewody wileńskiego Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” (1702-1762). Piękna jest także łemkowska cerkiew pod wezwaniem Matki Boskiej z 1792 r. przeniesiona do Muzeum z Zakarpacia (fot. 29 i 30).

Kijowski skansen to miejsce szczególne, gwarantujące niezapomniane wrażenia podróży w czasie. Dla pełni doznań, na tego typu wyprawę należy sobie zaplanować cały dzień i to najlepiej - według kalendarza - pracujący. W dni wolne od pracy, szczególnie w niedziele, Muzeum ożywa. Wówczas, obok najróżniejszych wystaw, stoisk itp. miejsc, normalnością są przede wszystkim tłumy turystów, którym często towarzyszą rytmy jazgotliwego „Ukrdisco”. Potrafi ono (niestety) skutecznie zaburzyć spokojne obcowanie z przepięknym dziedzictwem materialnym naszych wschodnich sąsiadów.

->
    ~ KATALOG ZDJĘĆ ~    
 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wiatrak

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, wiatrak, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 01

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z przełomu XIX i XX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XIX wiek, XX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 02

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z przełomu XIX i XX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XIX wiek, XX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 03

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z połowy XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 04

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z połowy XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 05

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z przełomu XIX i XX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XIX wiek, XX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 06

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z przełomu XIX i XX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, okno, XIX wiek, XX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 07

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z końca XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 08

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z końca XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 09

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Przydrożny krzyż

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, krzyż, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 10

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Granica

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, granica, słup graniczny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 11

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Słup graniczny

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, granica, słup graniczny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 12

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Dom z początku XX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, dom, XX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 13

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Cerkiew z 1742 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, cerkiew, XVIII wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 14

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Cerkiew z 1742 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, cerkiew, XVIII wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 15

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 16

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 17

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Cerkiew z 1600 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, cerkiew, XVII wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 18

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wiatraki

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, wiatraki, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 19

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wiatraki

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, wiatraki, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 20

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wiatrak z 1907 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, wiatrak, XX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 21

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wiatrak z 1907 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, wiatrak XX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 22

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z połowy XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 23

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z połowy XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 24

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Cerkiew z 1817 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, cerkiew XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 25

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z połowy XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 26

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z połowy XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 27

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 28

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Cerkiew z 1792 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, cerkiew, XVIII wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 29

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Cerkiew z 1792 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, cerkiew XVIII wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 30

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z końca XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 31

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z przełomu XVIII i XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XVIII wiek, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 32

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z przełomu XVIII i XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XVIII wiek, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 33

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Cerkiew z 1784 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, cerkiew, XVIII wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 34

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wiatraki

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, wiatraki, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 35

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Łąka

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, łąka, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 36

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kotek

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Kijów, Pirohovo, Pirogovo, Pyrogovo, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, kot, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kijów. Muzuem Architektury Ludowej, foto 37

G A L E R I E
Z D J Ę Ć
~ Kijów. Muzuem Architektury Ludowej ~
KATALOG CAŁOŚCI
~ Galerie zdjęć ~
KATALOG GRUPY
~ Zaproszenie do muzeum ~