KOTOR Spacer w zaułkach fortyfikacji
GALERIE ZDJĘĆ STRONA TYTUŁOWA AKTYWNNOŚĆ AUTORA GODNE POLECENIA HISTORIA STRONY
 

Miejscem szczególnym w krajobrazie Kotoru są fortyfikacje. Mury obronne i baszty oplatają stare miasto leżące na płaskim terenie nad Zatoką, a ich przedłużenie stanowią obwarowania zbudowane na zboczach skalnych wzgórz. W najwyższym miejscu leżą one na wysokości 260 metrów.

Fortyfikacje górujące nad miastem objęto opieką muzealną. Wejście na ich teren zorganizowano w dwóch miejscach na starówce. W 2014 roku dwa różne szlaki krzyżowały się w kilku miejscach, co pozwalało zaplanować trasę zwiedzania w formie pętli. Dobrym punktem orientacyjnym była Kaplica Matki Boskiej Uzdrowicielki zlokalizowana mniej więcej w centrum fortyfikacji i widoczna prawie z każdego ich miejsca. Zdecydowanie większa część trasy wiodła serpentynami schodków położonych tuż obok niskich murów obronnych. Dopiero w najwyższych partiach wzniesień zlokalizowano bardziej okazałe forty oraz twierdzę świętego Iwana.

Dzieje fortyfikacji górujących nad kotorską starówką obejmują bardzo długi okres. Pierwsze budynki o charakterze obronnym zostały wzniesione w miejscu twierdzy świętego Iwana jeszcze w IX wieku. W późniejszym okresie fortyfikacje coraz bardziej ulepszano i rozbudowywano. Szczególnie dużo elementów przebudowano w XVII wieku, jednak prace o podobnym charakterze trwały jeszcze w XIX wieku. Historycy wojskowości szczególnie akcentują fakt, że w opisanych elementach architektonicznych zachowała się mieszanka wpływów rzymskich, bizantyjskich i habsburskich. W 2014 roku fortyfikacje były znacząco nadwyrężone zarówno zębem czasu, jak i trzęsieniem ziemi, które nawiedziło Czarnogórę w 1979 roku. Nie stało to jednak na przeszkodzie, by zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, podobnie jak i całe stare miasto w Kotorze

W 2014 roku twierdza świętego Iwana wydawała się być miejscem wypraw tylko części turystów. Zdecydowane większą ich liczbę można było spotkać na starówce, w zakamarki fortyfikacji wydawali się zapuszczać tylko zainteresowani tego typu obiektami. Wśród nich jednak można było spotkać zarówno starsze osoby, jak i kobiety z dziećmi, co świadczyło o bardzo małych trudnościach podczas zwiedzania trasy.

    - Katalog zdjęć w galerii -    
...  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Starówka i fragment fortyfikacji

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 01

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fortyfikacje. W tle brzegi Zatoki Kotorskiej

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, Zatoka Kotorska, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 02

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fortyfikacje

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 03

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Statek w Zatoce Kotorskiej

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, Zatoka Kotorska, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 04

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kwiatek

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 05

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Starówka i fragment fortyfikacji

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/ Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 06

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kaplica Matki Boskiej Uzdrowicielki z XVI wieku

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, kaplica, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 07

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wieża kaplicy. W tle Kotor i zatoka

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, kaplica, Zatoka Kotorska, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 08

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fortyfikacje, starówka i Zatoka Kotorska

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, Zatoka Kotorska, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 09

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fortyfikacje

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 10

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fortyfikacje

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 11

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fortyfikacje

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 12

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fortyfikacje

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 13

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fortyfikacje

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 14

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment Zatoki

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, Zatoka Kotorska, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 15

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fortyfikacje

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 16

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fortyfikacje

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 17

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fortyfikacje

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 18

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fortyfikacje

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 19

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fortyfikacje na zboczach skał

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 20

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fortyfikacje

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 21

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fortyfikacje

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 22

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fortyfikacje

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 23

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fortyfikacje

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 24

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Mury twierdzy Świętego Iwana

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, twierdza świętego Iwana, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 25

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W zakamarkach twierdzy

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, twierdza świętego Iwana, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 26

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W zakamarkach twierdzy

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, twierdza świętego Iwana, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 27

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W zakamarkach twierdzy

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, twierdza świętego Iwana, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 28

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W zakamarkach twierdzy

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, twierdza świętego Iwana, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski i

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 29

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Mury twierdzy Świętego Iwana

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, twierdza świętego Iwana, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 30

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment twierdzy Świętego Iwana

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, twierdza świętego Iwana, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 31

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kotor. Widok z twierdzy

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, twierdza świętego Iwana, ruiny, Zatoka Kotorska, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 32

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kotor. Widok z twierdzy

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, twierdza świętego Iwana, ruiny, Zatoka Kotorska, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 33

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kotor i Zatoka o zmierzchu

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Kotor, stare miasto, fortyfikacje, twierdza, ruiny, Zatoka Kotorska, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji, foto 34

G A L E R I E
Z D J Ę Ć
- Kotor. Spacer w zaułkach fortyfikacji -
KATALOG CAŁOŚCI
- Galerie zdjęć -
KATALOG GRUPY
- Spacer ulicami miast -