CHEŁM W zakamarkach kredowych podziemi
GALERIE ZDJĘĆ STRONA TYTUŁOWA AKTYWNNOŚĆ AUTORA GODNE POLECENIA HISTORIA STRONY
->
    ~ KOMENTARZ ~    

Osobliwą atrakcją turystyczną Chełma są pozostałości po niespotykanej kopalni kredy. Dlaczego niespotykanej? Dlatego, że przez całe stulecia (z pewnością już od XIII wieku) wydobycie surowca w mieście przyjmowało postać prywatnej, chałupniczej bez mała działalności - jego wygrzebywania z własnej piwnicy. W efekcie pod Chełmem powstał labirynt korytarzy, których po dziś dzień nie udało się do końca zbadać.

Istnienie pajęczyny podziemnych tuneli przynosiło dodatkowe korzyści, jak chociażby możliwość przetrzymywania żywności w stałej, niskiej temperaturze (ok. 9 stopni), czy doskonałą sposobność do ukrycia majątku w obliczu niebezpieczeństw lub zawieruch wojennych. Z czasem jednak kredowe podziemia wydrążone w niekontrolowany do końca sposób zaczęły zagrażać zabudowie miejskiej. Już w XVII wieku zapadała się jedna z chełmskich ulic, w XIX wieku pod ziemię schowała się cała kamienica, a w okresie powojennym w podziemne, nieczynne wyrobisko zapadła się jadąca ulicą ciężarówka

Stąd też władze musiały przystąpić do ratowania miasta. W efekcie w latach 70-tych zasypano część korytarzy, inne wzmocniono i zaczęto udostępniać do zwiedzania. Współcześnie trasa turystyczne obejmuje około 2-kilometrowy odcinek kredowych podziemi. W kilku miejscach umieszczono ekspozycje przybliżające dzieje miasta i sposoby wydobywania surowca. Niepowtarzalnym przyżyciem pozostaje jednak spotkanie z legendarnym, ukrywającym się w zakamarkach podziemi duchem Bieluchem ...

->
    ~ KATALOG ZDJĘĆ ~    
 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W kredowych podziemiach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Chełm, muzeum, podziemia kredowe, kreda, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi, foto 01

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W kredowych podziemiach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Chełm, muzeum, podziemia kredowe, kreda, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi, foto 02

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W kredowych podziemiach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Chełm, muzeum, podziemia kredowe, kreda, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi, foto 03

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W kredowych podziemiach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Chełm, muzeum, podziemia kredowe, kreda, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi, foto 04

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W kredowych podziemiach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Chełm, muzeum, podziemia kredowe, kreda, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi, foto 05

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W kredowych podziemiach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Chełm, muzeum, podziemia kredowe, kreda, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi, foto 06

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W kredowych podziemiach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Chełm, muzeum, podziemia kredowe, kreda, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi, foto 07

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W kredowych podziemiach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Chełm, muzeum, podziemia kredowe, kreda, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi, foto 08

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W kredowych podziemiach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Chełm, muzeum, podziemia kredowe, kreda, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi, foto 09

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W kredowych podziemiach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Chełm, muzeum, podziemia kredowe, kreda, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi, foto 10

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W kredowych podziemiach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Chełm, muzeum, podziemia kredowe, kreda, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi, foto 11

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W kredowych podziemiach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Chełm, muzeum, podziemia kredowe, kreda, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi, foto 12

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W kredowych podziemiach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Chełm, muzeum, podziemia kredowe, kreda, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi, foto 13

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W kredowych podziemiach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Chełm, muzeum, podziemia kredowe, kreda, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi, foto 14

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W kredowych podziemiach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Chełm, muzeum, podziemia kredowe, kreda, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi, foto 15

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W kredowych podziemiach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Chełm, muzeum, podziemia kredowe, kreda, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi, foto 16

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W kredowych podziemiach

 

/DOTYCZY:/
Polska, Chełm, muzeum, podziemia kredowe, kreda, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi, foto 17

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment ekspozycji

 

/DOTYCZY:/
Polska, Chełm, muzeum, podziemia kredowe, kreda, ekspozycja, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi, foto 18

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Duch Bieluch

 

/DOTYCZY:/
Polska, Chełm, muzeum, podziemia kredowe, kreda, Duch Bieluch, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi, foto 19

G A L E R I E
Z D J Ę Ć
~ Chełm. W zakamarkach kredowych podziemi ~
KATALOG CAŁOŚCI
~ Galerie zdjęć ~
KATALOG GRUPY
~ Zaproszenie do muzeum ~