LWÓW Cmentarz Łyczakowski
GALERIE ZDJĘĆ STRONA TYTUŁOWA AKTYWNNOŚĆ AUTORA GODNE POLECENIA HISTORIA STRONY
->
    ~ KOMENTARZ ~    

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie to jedna z najstarszych nekropolii na dawnych ziemiach polskich, jak i w ówczesnej Europie. Został założony w 1786 r. na miejscu, w którym od kilku stuleci grzebano chorych na dżumę. Nekropolia łyczakowska, wielokrotnie powiększana i w ostateczności ukształtowana na styl parku, zajmuje powierzchnię około 42 hektarów, na której zlokalizowane są mogiły prawie pół miliona osób. Przez dziesiątki lat, również w czasach sowieckich (czyli po 1944 r.), pełniła funkcję cmentarza miejskiego, a od 1991 posiada status muzeum (w 2010 r. ceny biletów wynosiły 10 UAH za wstęp i 5 UAH za fotografowanie).

Wśród spoczywających na Cmentarzu można znaleźć nagrobki wielu osób, które znamienicie zapisały się w dziejach Polski (m.in. pisarki Marii Konopnickiej - fot. 25 i 26, malarza Artura Grottgera - fot. 27), Ukrainy (np. pisarza Iwana Franko - fot. 32, sportowca Wiktora Czukarina - fot. 31.), jak również niezliczone, zdobione pięknymi figurami nagrobki członków lokalnej społeczności (np. lwowskiej nauczycielki muzyki Matyldy Żłobickiej - fot. 13 i 14, lekarza Józefa Torosiewicza - fot. 23, czy generała Antoniego Tarnowskiego - fot. 33 i 34). Do grupy tych ostatnich należy również zaliczyć przedstawicieli miejscowej elity finansowej i gospodarczej, o której przypominają chociażby okazały grobowiec fabrykantów Baczewskich (fot. 05), czy niespotykany, zawierające ormiańskie motywy architektoniczne grobowiec rodziny Barczewskich (fot. 07 i 08). Wspomniane miejsca to oczywiście tylko nieliczne przykłady różnorodności oraz przepięknych, a często i oryginalnych figur, które można znaleźć na terenie Cmentarza Łyczakowskiego.

Integralną częścią lwowskiej nekropolii jest Cmentarz Obrońców Lwowa, zwany też Cmentarzem Orląt Lwowskich. Upamiętnia on tragiczne wydarzenia wojny domowej, jaka w 1918 r. wstrząsnęła południowo-wschodnimi kresami odradzającego się wówczas państwa polskiego, w tym również Lwowem. Mianem Orląt zasadniczo określa się młodych ludzi (w tym również dzieci), w listopadzie 1918 r. prowadzących walkę z Ukraińcami, którzy pragnęli zająć Lwów i włączyć go w struktury własnego, niepodległego państwa. Po ustaniu zawieruchy wojennej Lwów znalazł się w granicach odrodzonej po latach zaborów Polski. Wówczas władze miasta podjęły decyzję o upamiętnieniu wspomnianych wydarzeń realizacją kompozycji architektonicznej, w której groby miały zostać wkomponowane między pomniki i monumentalne budowle symboliczne (np. łuki, rotundy). Cmentarz otwarto w 1924 r. i jeszcze w pierwszej połowie lat 40-tych (czyli w czasach II wojny światowej) chowano tam zmarłych obrońców Lwowa. Po przejęciu miasta przez Zawiązek Radziecki omawiana część łyczakowskiej nekropolii została skazana na zagładę. Budowle ulegały samoczynnej dewastacji i rozkradaniu, a w 1971 r. władze miasta podjęły próby całkowitej likwidacji Cmentarza przy użyciu ciężkiego sprzętu, w tym czołgów, z których ostrzelano jeden z monumentalnych łuków. Budowle jednak oparły się próbom zniszczenia i w ostateczności poprzestano jedynie na zrównaniu większości grobów, a w ocalałych budynkach zorganizowano zakład kamieniarski. Stąd też resztki Cmentarza Obrońców Lwowa do końca lat 80-tych ulegały dalszej degradacji.

Sytuacja uległa zmianie wraz z upadkiem rządów sowieckich i ogłoszeniem przez Ukrainę niepodległości. Już od 1989 r. Polacy przebywający czasowo w Związku Radzieckim przy pomocy miejscowej ludności podejmowali incydentalne trudy uporządkowania terenu Cmentarza, a z czasem starania o jego rewitalizację podjęły polskie władze państwowe. Sprawa odbudowy przez długie lata była przyczyną licznych sporów politycznych między Polską i Ukrainą. Niemniej jednak władzom udało się dojść do konsensusu i w 2005 r. uroczyście otwarto odnowiony Cmentarz Obrońców Lwowa. W 2010 r. wciąż trwały przy nim prace remontowe i konserwatorskie, poprawiające stan niektórych szczegółów całości kompozycji.

Biorąc pod uwagę powierzchnię Cmentarza, jak i okazałą liczbę nagrobków, na jej porządne zwiedzenie warto sobie zarezerwować co najmniej pół dnia. Niestety, wiele zabytkowych rzeźb cmentarnych wciąż jest w złym stanie. Szczególnie te upamiętniające polskość Lwowa w czasach sowieckich zostały porządnie nadgryzione zębem czasu i nie tylko. Współcześnie jednak na Cmentarzu widać dosyć spore zainteresowanie ratowaniem dziedzictwa kultury, a w działaniach zmierzających do odbudowy grobów poszczególne instytucje ukraińskie wspierają polskie władze centralne. W przyszłości może to doprowadzić do gruntownej rewitalizacji tej przepięknej, niepowtarzalnej i zabytkowej nekropolii.

->
    ~ KATALOG ZDJĘĆ ~    
 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Cmentarz Łyczakowski

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 01

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Cmentarz Łyczakowski

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 02

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Grobowiec rodziny Adamskich

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grobowiec, Adamscy, rodzina Adamskich, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 03

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Cmentarz Łyczakowski

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grobowiec, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 04

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Grobowiec rodziny Baczewskich

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grobowiec, Baczewscy, rodzina Baczewskich, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 05

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Grobowiec rodziny Gołąbów

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grobowiec, Gołąb, rodzina Gołąbów, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 06

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Grobowiec rodziny Barczewskich

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grobowiec, Barczewscy, rodzina Barczewskich, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 07

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Grobowiec rodziny Barczewskich

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grobowiec, Barczewscy, rodzina Barczewskich, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 08

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Rzeźba na grobie rodziny Pinińskich

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grobowiec, rzeźba, Pinińscy, rodzina Pinińskich, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 09

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Rzeźba na grobie rodziny Lewickich

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grobowiec, rzeźba, Lewiccy, rodzina Lewickich, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 10

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Rzeźba na grobie rodziny Lewickich

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grobowiec, rzeźba, Lewiccy, rodzina Lewickich, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 11

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Grób Olgi Schmelkesowej

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, Olga Schmelkesowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 12

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Grób Matyldy Żłobickiej

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, Matylda Żłobicka, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 13

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Rzeźba na grobie Matyldy Żłobickiej

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, Matylda Żłobicka, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 14

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Grób rodziny Fest

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, rodzina Fest, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 15

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Rzeźba na grobie Marii Lipińskiej

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, Maria Lipińska, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 16

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Rzeźba na grobie Stanisława Lipskiego

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, Stanisław Lipski, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 17

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Rzeźba na grobie rodziny Geschöpf

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, rodzina Geschöpf, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 18

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Grób rodziny Markowskich

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, Markowscy, rodzina Markowskich, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 19

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Grób rodziny Markowskich

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, Markowscy, rodzina Markowskich, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 20

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Rzeźba na grobie św. Zygmunta Gorazdowskiego

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, Zygmunt Gorazdowski, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 21

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na Cmentarzu Łyczakowskim

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 22

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Grób Józefa Torosiewicza

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, Józef Torosiewicz, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 23

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Rzeźba na grobie Iwana Matkowskiego

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, Iwan Matkowski, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 24

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Grób Marii Konopnickiej

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, Maria Konopnicka, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 25

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Grób Marii Konopnickiej

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, Maria Konopnicka, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 26

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Grób Artura Grottgera

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, Artur Grottger, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 27

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Grób Poliny Własowej

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, Polina Własowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 28

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na Cmentarzu Łyczakowskim

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 29

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na Cmentarzu Łyczakowskim

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 30

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Grób Wiktora Czukarina

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, Wiktor Czukarin, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 31

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Grób Iwana Franko

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, Iwan Franko, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 32

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Grób Antoniego Tarnowskiego

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, Antoni Tarnowski, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 33

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Grób Antoniego Tarnowskiego

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, Antoni Tarnowski, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 34

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na Cmentarzu Łyczakowskim

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 35

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Nagrobek Dziuni

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, Dziunia, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 36

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na Cmentarzu Łyczakowskim

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 37

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na Cmentarzu Łyczakowskim

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, grób, rzeźba, tablica, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 38

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Cmentarz Orląt Lwowskich

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt Lwowskich, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 39

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Cmentarz Orląt Lwowskich

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt Lwowskich, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 40

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Cmentarz Orląt Lwowskich

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt Lwowskich, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 41

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Cmentarz Orląt Lwowskich

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Łyczaków, Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt Lwowskich, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Cmentarz Łyczakowski, foto 42

G A L E R I E
Z D J Ę Ć
~ Lwów. Cmentarz Łyczakowski ~
KATALOG CAŁOŚCI
~ Galerie zdjęć ~
KATALOG GRUPY
~ Zaproszenie do muzeum ~