LWÓW Pomnik Zwycięzcom faszyzmu
GALERIE ZDJĘĆ STRONA TYTUŁOWA AKTYWNNOŚĆ AUTORA GODNE POLECENIA HISTORIA STRONY
 

Lwowski pomnik upamiętniający zwycięstwo Armii Czerwonej nad III Rzeszą jest zlokalizowany na styku ulic Stryjskiej i Gwardyjskiej, w pobliżu parku stryjskiego. W treści prezentowanej witryny internetowej monument jest nazywany pomnikiem „Zwycięzcom faszyzmu” (od jednego z napisów umieszczonych na pylonie); należy jednak zaznaczyć, że w literaturze, jak i w Internecie można znaleźć takie jego określenia, jak: „Pomnik Bojowej Sławy Sił Zbrojnych ZSRR”, czy po prostu „Pomnik Sławy”. Monument odsłonięto w 1970 r. Autorami projektu byli architekci M. Wendziłowicz i A. Ogranowicz, a ich zamysły ukształtowali w brązie i granicie rzeźbiarze D. Krwawicz, E. Miśko, J. Motyka i A. Pirożkow. Za realizację przedsięwzięcia wymienieni otrzymali Państwową Nagrodę Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej imienia T. Szewczenki.

Pomnik ma przemyślaną kompozycję i składa się z trzech części (w prezentowanej galerii zamieszczono zdjęcia tylko dwóch ostatnich). Pierwsza to trzydziestometrowa stela, na której przedstawiono płaskorzeźby żołnierzy wojsk różnych formacji. Drugą stanowią dwie potężne figury, będące alegorią matki ojczyzny i błogosławionego przez nią żołnierza z mieczem. Trzecią częścią kompozycji jest pylon, na którym umieszczono sześć płaskorzeźb swoją treścią - przynajmniej w zamyśle autorów - korespondujących z dziejami walki z faszyzmem. Każda ze scen ma swój tytuł: „Narodziny Armii Czerwonej”, „Wojna domowa”, „Oswobodzenie zachodniej Ukrainy”, „Rok 1941”, „Wielka Ojczyźniana”, „Zwycięstwo”. Całość kompozycji nawiązuje do polowej architektury militarnej w postaci słupów i zapór przeciwczołgowych.

Treść i forma lwowskiego pomnika doskonale odzwierciedlają wpływy jedynej, słusznej w latach 60- i 70-tych myśli politycznej, historycznej i kulturalnej. Jej założenia ideologiczne najlepiej oddaje fragment radzieckiego przewodnika po Lwowie, którego autor podziwiający monument pisał: „Srogie i triumfalne rytmy pierwszych reliefów („Narodziny Armii Czerwonej” i „Rok 1941”) wybuchają wściekłością śmiertelnych starć w centrum pylonu („Wojna domowa” i „Wielka Ojczyźniana”) i znowu odradzają się we wzniosłej odświętności zamykających kompozycji („Oswobodzenie zachodniej Ukrainy”, „Zwycięstwo”). Tak emocjonalna kompozycja pylonu z rzeźbiarskimi tryptykami nadaje im polifoniczne bogactwo narodowej epopei walki za swobodę i szczęście ojczyzny” (G. Ostrowski, Lwów, Leningrad 1975, s. 193, tłumaczenie przy współudziale prof. nadzw. dr T. Goncharovej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Współcześnie radziecki monument wzbudza liczne kontrowersje. Dla jednych jest miejscem obchodów kolejnych rocznic zakończenia II wojny światowej (9 maja). Drudzy - postrzegając go w kategoriach „symboli bolszewickiego imperializmu” - podejmują starania zmierzające do usunięcia, co doprowadziło do powołania w 2007 r. we lwowskiej radzie miasta komisji rozpatrującej likwidację całego pomnika lub przynajmniej jego fragmentów. Jeszcze inni wyraźnie manifestują swoje emocje oblewając monument czerwoną farbą - incydent tego rodzaju miał miejsce w 2010 r. Tak, czy inaczej, nie ulega wątpliwości, że pomnik pozostaje świadectwem historii, jak również śladem pewnej epoki oraz panujących w jej czasach tendencji. Na zagranicznym turyście, wydaje się, że można zaryzykować stwierdzenie, iż niekoniecznie młodym i niepamiętającym czasów sprzed 1989 r., pomnik jest świadectwem mogącym zrobić wrażenie - przede wszystkim swoją przygniatającą wielkością i patetycznym tonem. Podobnych pamiątek po czasach socjalizmu w Polsce chyba próżno szukać - nawet w muzeum w Kozłówce.

    - Katalog zdjęć w galerii -    
 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Żołnierz błogosławiony przez matkę-ojczyznę

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, matka, ojczyzna, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 01

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Żołnierz błogosławiony przez matkę-ojczyznę

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, matka, ojczyzna, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 02

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Żołnierz błogosławiony przez matkę-ojczyznę

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, matka, ojczyzna, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 03

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Ojczyzna

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, matka, ojczyzna, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 04

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Pylon ozdobiony rzeźbami

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, pylon, rzeźby, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 05

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Tablica na pomniku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, tablica, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 06

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Scena „Narodziny Armii Czerwonej”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, Armia Czerwona, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 07

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Narodziny Armii Czerwonej”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, Armia Czerwona, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 08

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Narodziny Armii Czerwonej”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, Armia Czerwona, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 09

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Narodziny Armii Czerwonej”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, Armia Czerwona, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 10

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Narodziny Armii Czerwonej”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, Armia Czerwona, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 11

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Scena „Wojna domowa”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, wojna domowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 12

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Wojna domowa”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, wojna domowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 13

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Wojna domowa”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, wojna domowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 14

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Wojna domowa”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, wojna domowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 15

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Wojna domowa”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, wojna domowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 16

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Wojna domowa”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, wojna domowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 17

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Wojna domowa”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, wojna domowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 18

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Scena „Oswobodzenie zachodniej Ukrainy”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, zachodnia Ukraina, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 19

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Oswobodzenie zachodniej Ukrainy”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, zachodnia Ukraina, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 20

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Oswobodzenie zachodniej Ukrainy”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, zachodnia Ukraina, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 21

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Oswobodzenie zachodniej Ukrainy”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, zachodnia Ukraina, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 22

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Oswobodzenie zachodniej Ukrainy”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, zachodnia Ukraina, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 23

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Scena „Rok 1941”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, 1941 rok, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 24

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Rok 1941”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, 1941 rok, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 25

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Rok 1941”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, 1941 rok, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 26

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Rok 1941”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, 1941 rok, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 27

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Rok 1941”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, 1941 rok, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 28

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Rok 1941”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, 1941 rok, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 29

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Rok 1941”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, 1941 rok, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 30

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Scena „Wielka Ojczyźniana"

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, Wielka Wojna Ojczyźniania, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 31

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Wielka Ojczyźniana”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, Wielka Wojna Ojczyźniania, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 32

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Wielka Ojczyźniana”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, Wielka Wojna Ojczyźniania, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 33

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Wielka Ojczyźniana”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, Wielka Wojna Ojczyźniania, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 34

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Wielka Ojczyźniana”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, Wielka Wojna Ojczyźniania, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 35

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Wielka Ojczyźniana”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, Wielka Wojna Ojczyźniania, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 36

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Scena „Zwycięstwo”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 37

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Zwycięstwo”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 38

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Zwycięstwo”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 39

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Zwycięstwo”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 40

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Zwycięstwo”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 41

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment sceny „Zwycięstwo”

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Lwów, Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, Pomnik Sławy, scena, rzeźba, relief, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu, foto 42

G A L E R I E
Z D J Ę Ć
- Lwów. Pomnik Zwycięzcom faszyzmu -
KATALOG CAŁOŚCI
- Galerie zdjęć -
KATALOG GRUPY
- Spacer ulicami miast -