LUBLIN Muzeum Wsi Lubelskiej
GALERIE ZDJĘĆ STRONA TYTUŁOWA AKTYWNNOŚĆ AUTORA GODNE POLECENIA HISTORIA STRONY
->
    ~ KOMENTARZ ~    

Muzeum Wsi Lubelskiej utworzono w 1960 r., ale w sferę konkretniejszej działalności wkroczyło ono ponad 10 lat później, kiedy rozpoczęto prace nad rekonstrukcją pierwszych budynków. W 2010 r. było ono jednym z największych skansenów w Polsce, zajmującym teren około 27 hektarów położonych w nieco peryferyjnej części Lublina, na których zlokalizowano prawie 50 eksponatów. Za kryterium ich rozmieszczenia przyjęto podział fizjograficzny i etnograficzny Lubelszczyzny. W efekcie wydzielono 7 sektorów: Wyżynę Lubelską, Roztocze, Powiśle, Podlasie i Polesie Lubelskie, Nadbuże; pozostałe części skansenu były już luźniej związane z wymienionymi założeniami, a stanowiły je zespół dworski i miasteczko.

Muzeum Wsi Lubelskiej posiada wiele wartościowych obiektów, zarówno sakralnych (np. zabytkowy kościółek z XVII wieku, kapliczki, ekspozycja ukazująca stary cmentarz wraz z bramą cmentarną), odzwierciedlających codzienne wiejskie życie (chałupy, całe zagrody), jak i budynków gospodarczych (np. wiatrak). Wśród muzealnych zabudowań - podobnie jak w innych tego typu placówkach - można spotkać sympatyczne zwierzęta, a specyficznego uroku całości dodaje szata roślinna. Wiosną 2010 r. swoisty urok całości skansenu odczuwalny był szczególnie nad wodą w sektorze Powiśle …

->
    ~ KATALOG ZDJĘĆ ~    
 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kuźnia z 1915 roku

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, kuźnia, XX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 01

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kuźnia z 1915 roku

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, kuźnia, XX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 02

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kapliczka z 1979 roku

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, kapliczka, XX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 03

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kapliczka z 1979 roku

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, kapliczka, XX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 04

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wiatrak z 1918 roku

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, wiatrak, XX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 05

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wiatrak z 1918 roku

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, wiatrak, XX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 06

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wiatrak z 1918 roku

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, wiatrak, XX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 07

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chałupa z 1794 roku

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, chałupa, XVIII wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 08

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chałupa z 1784 roku

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, chałupa, XVIII wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 09

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chałupa z 1784 roku

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, chałupa, XVIII wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 10

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chałupa z 1895 roku

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, chałupa, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 11

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chałupa z 1895 roku

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, chałupa, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 12

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Plebania z 1824 roku i kościół z XVII wieku

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, plebania, XIX wiek, kościół, XVII wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 13

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Plebania z 1824 roku i kościół z XVII wieku

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, plebania, XIX wiek, kościół, XVII wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 14

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kościół z XVII wieku

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, kościół, XVII wiek,fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 15

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Brama cmentarna

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, cmentarz, brama, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 16

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Krzyż nagrobny

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, cmentarz, krzyż, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 17

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Fragment cmentarza, w tle sektor Powiśle

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, cmentarz, Powiśle, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 18

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Sektor Powiśle

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, Powiśle, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 19

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Sektor Powiśle

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, Powiśle, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 20

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chałupa z 1748 roku

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, chałupa, XVIII wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 21

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Zagroda z przełomu XIX i XX wieku

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, zagroda, XIX wiek, XX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 22

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Budynki sektora Powiśle

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, Powiśle, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 23

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chałupa w sektorze Powiśle

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, Powiśle, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 24

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Mieszkaniec skansenu

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, owce, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 25

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kolejny uradowany mieszkaniec muzeum

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, kozioł, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 26

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Rogaty domownik skansenu

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, kozioł, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 27

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Rogaty domownik skansenu

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, kozioł, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 28

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wiosna w skansenie

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, wiosna, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 29

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wiosna w skansenie

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, wiosna, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 30

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wiosna w skansenie

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, wiosna, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 31

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Nad wodą w sektorze Powiśle

 

/DOTYCZY:/
Polska, Lublin, skansen, Muzeum Wsi Lubelskiej, Powiśle, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej, foto 32

G A L E R I E
Z D J Ę Ć
~ Lublin. Muzeum Wsi Lubelskiej ~
KATALOG CAŁOŚCI
~ Galerie zdjęć ~
KATALOG GRUPY
~ Zaproszenie do muzeum ~