WŁOCŁAWEK Zima w Parku Sienkiewicza
GALERIE ZDJĘĆ STRONA TYTUŁOWA AKTYWNNOŚĆ AUTORA GODNE POLECENIA HISTORIA STRONY
 

Włocławski park im. Henryka Sienkiewicza został założony w 1870 r. na skrawku podmiejskiego wówczas terenu na lewym brzegu Zgłowiączki. Jego obszar znacząco powiększono w okresie międzywojennym (1918-1939), aktualnie zajmuje on stoki tarasów nadrzecznych długości około 1,5 km. Symbolicznymi granicami parku są dwa mosty: drogowy na ul. S. Wyszyńskiego, wzniesiony w latach 1854-1856 oraz kolejowy z 1862 r., oddzielający park od pobliskiego terenu dawnej osady młynarskiej zwanej Słodowo.

Do zalet parku z pewnością można zaliczyć zróżnicowany drzewostan; uroku charakterystycznego tego typu miejscom dodają również goszczące nad brzegami Zgłowiączki kaczki i łabędzie oraz czasem odwiedzające to miejsce kormorany, które częściej można spotkać nad Wisłą, w pobliżu tamy. Urokliwym miejscem jest również mały, ciągle szumiący i - w przeciwieństwie do reszty Zgłowiączki - żywo płynący wodospad.

Niestety, opisując park nie sposób pominąć ogromu zaniedbań. W znacznej jego części alejki nie mają porządnej nawierzchni, a zarastająca Zgłowiączka robi wrażenie strugi płynącej resztką sił. Rażą także fatalne niedociągnięcia architektoniczne. Za takie należy uznać brak bezkolizyjnego połączenia parku z nadwiślańskimi Bulwarami i ujściem Zgłowiączki. Teren ten, po drugiej stronie mostu drogowego, od wielu lat jest nawet w miarę uporządkowany. Ciągle zaniedbane jest również Słodowo, które robi wrażenie naturalnego terenu pod dalszą część parku. W 2007 r. zbudowano nawet przejście pod mostem kolejowym. Nie wiadomo tylko, po co, gdyż na samym Słodowie nie dzieje się nic, co mogło by prowadzić do wykorzystania jego naturalnych walorów na cele parku. W ostatnich miesiącach 2012 roku przystąpiono wręcz do sukcsywnego zasypywania jego części położonej najbliżej mostu kolejowego.

W efekcie park Sienkiewicza, urokliwe i sympatyczne miejsce częstych spacerów mieszkańców miasta wciąż czeka na wcielenie w życie nagłaśnianych w mediach, co najmniej od kilku dziesiątek lat planów porządnej i przede wszystkim przemyślanej rewitalizacji.

    - Katalog zdjęć w galerii -    
 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Zamarzający wodospad na Zgłowiączce

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, Zgłowiączka, wodospad, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 01

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wodospad

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, Zgłowiączka, wodospad, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 02

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Zgłowiączka

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, Zgłowiączka, wodospad, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 03

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Most kolejowy

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, Zgłowiączka, most kolejowy, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 04

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Zachód słońca

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, zima, Zgłowiączka, most kolejowy, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 05

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wodospad na Zgłowiączce

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, Zgłowiączka, wodospad, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 06

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wodospad na Zgłowiączce

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, Zgłowiączka, wodospad, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 07

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Zgłowiączka płynąca w stronę Wisły

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, Zgłowiączka, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 08

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Mostek

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, mostek, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 09

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kawka

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, mostek, kawka, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 10

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Barierka

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, Zgłowiączka, mostek, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 11

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Aleja

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 12

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kaczki i łabędzie nad brzegiem Zgłowiączki

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, Zgłowiączka, łabędzie, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 13

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Łabędzie

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, Zgłowiączka, łabędzie, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 14

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Łabędź

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, Zgłowiączka, łabędź, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 15

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Łabędź

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, Zgłowiączka, łabędź, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 16

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Zgłowiączka

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, Zgłowiączka, łabędzie, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 17

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Zgłowiączka

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, Zgłowiączka, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 18

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Zgłowiączka

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, Zgłowiączka, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 19

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Zgłowiączka

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, Zgłowiączka, łabędzie, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 20

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kormorany nad brzegiem Zgłowiączki

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, Zgłowiączka, kormorany, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 21

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kormorany nad brzegiem Zgłowiączki

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, Zgłowiączka, kormorany, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 22

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Iglak

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 23

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Most i zaśnieżony park

 

/DOTYCZY:/
Polska, Włocławek, Park Sienkiewicza, most kolejowy, zima, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza, foto 24

G A L E R I E
Z D J Ę Ć
- Włocławek. Zima w Parku Sienkiewicza -
KATALOG CAŁOŚCI
- Galerie zdjęć -
KATALOG GRUPY
- Spacer ulicami miast -