POŁONINA RÓWNA Wyprawa na Lutańską Holicę
GALERIE ZDJĘĆ STRONA TYTUŁOWA AKTYWNNOŚĆ AUTORA GODNE POLECENIA HISTORIA STRONY
 

Góra Lutańska Holica (na mapach również Ljutjanska Holica, Ljutanska Holica) jest zlokalizowana w środkowym rejonie pasma Połoniny Równej. Liczy 1374 m.n.p.m i zalicza się do największych wzniesień wymienionego pasma górskiego - Holicę przerastają wysokością tylko dwa szczyty masywu Połoniny Równej (Równa i Wysoki Wierch, 1479 m.n.p.m. i 1413 m.n.p.m.) oraz Ostra Hora - 1405 m.n.p.m.

Na szczyt Lutańskiej Holicy w 2013 r. nie prowadził żaden znakowany szlak turystyczny. Pragnącym zdobyć wzniesienie pozostawało więc poruszanie się z kompasem i mapą po leśnych drogach i ścieżkach. Najprostsza droga na Lutańską Holicę wydaje się prowadzić ze wsi Luta (Ljiuta), nie najtrudniej jest także wejść na szczyt ze wsi Lumszory (Łumszory). Należy jednak zaznaczyć, że przemieszczanie się w rejonie wzniesienia często utrudnia sieć ścieżek, które prowadzą dosłownie donikąd - urywają się w krzakach lub nad brzegami strumyków. Szczególnie dużo tego typu dróżek usytuowanych jest na terenie o nazwie Pański Las - według różnych map wymienione uroczysko ciągnie się od wsi Olszynki (Olsinky, Wilszynki) i góry Dil Olszyński (Dił Wilszyński, Dil Olsinsky - 899 m.n.p.m.), aż do południowych zboczy Lutańskiej Holicy.

Być może niektóre z opisanych ścieżek prowadzących donikąd to fragmenty dawnych dróg, które są dokładnie widoczne na starych mapach. Analizując tego typu źródła można stwierdzić, że w latach 30-tych na połoninę Lutańskiej Holicy prowadziła wyraźna droga ze wsi Olszynki, według map z lat 70-tych droga ta urywała się na wysokości linii prostej między Małą Holicą i wsią Lumszory, zaś w 2013 r. trudno było się dopatrzyć jej konkretnych śladów, które stanowiłyby spójną całość.

Lutańskiej Holicy można dokładnie przyjrzeć się z Połoniny Równej, sylwetka wzniesienia pięknie prezentuje się z Pańskiego Lasu. W jednym jego miejscu, mniej więcej w równych odległościach od Lutańskiej Holicy i Małej Holicy (1183 m.n.p.m.) jest zlokalizowana duża polana, z której można popatrzeć na obydwa szczyty (tam zostały wykonane fotografia 2 i fotografia 3).

Na grzebiecie Lutańskiej Holicy ciągnie się około pięciokilometrowa połonina, od północy do południa przecięta wyraźną drogą przechodzącą przez najwyższy punkt wzniesienia. We wrześniu 2013 r. miejsce to wyglądało dosyć smutno, gdyż znaczna jego część spłonęła w pożarze wywołanym nieuwagą turystów. W efekcie wierzchołek Lutańskiej Holicy z daleka wyróżniała wielka, czarna plama. Wydaje się, że pożar nie wywołał katastrofalnych skutków, gdyż gdzieniegdzie na połoninie można było spotkać zbieraczy owoców leśnych.

Wspomniana połonina Lutańskiej Holicy stanowi świetny punkt widokowy. Przy dobrej pogodzie wyraźnie widać stamtąd zarys polskich Bieszczadów, zaś Połonina Równa i Ostra Hora są widoczne jak na dłoni. Dokładnie można się też przyjrzeć sąsiedniej Małej Holicy. Poświęcając jej parę słów i wracając do tematu przedwojennych map, w ramach ciekawostki można wspomnieć, że w latach 30-tych na Małej Holicy ciągnęła się mniej więcej dwukilometrowa połonina. Dzisiaj został z niej około kilometr odkrytej przestrzeni. Być może za kolejne kilkadziesiąt lat nie będzie jej wcale …

Przy pisaniu tekstu korzystano z następujących map: W. Krukar, Bieszczady Wschodnie. Mapa dla wytrawnego turysty, Krosno 2008; Użański Park Narodowy, Bieszczady Wschodnie, Poł. Równa, Kraków 2011, z mapy Sztabu Generalnego Armii Czerwonej, arkusz Turji Remety, druk z 1991 roku oraz mapy Wojskowego Sztabu Geograficznego, arkusz Wielki Berezny, Warszawa 1938.

    - Katalog zdjęć w galerii -    
 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Lutańska Holica - widok z Połoniny Równej

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 01

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Lutańska Holica - widok z Pańskiego Lasu

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, Pański Las, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 02

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Mała Holica - widok z Pańskiego Lasu

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, Mała Holica, góry, Pański Las, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 03

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na stokach Lutańskiej Holicy

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 04

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Mała Holica

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, Mała Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 05

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na stokach Lutańskiej Holicy. W tle Ostra Hora

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, Ostra Hora, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 06

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Ostra Hora

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, Ostra Hora, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 07

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Połonina Równa

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 08

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na połoninie Lutańskiej Holicy

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 09

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na połoninie Lutańskiej Holicy

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 10

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na połoninie Lutańskiej Holicy

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 11

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na połoninie Lutańskiej Holicy

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 12

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na połoninie Lutańskiej Holicy

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 13

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na połoninie Lutańskiej Holicy

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 14

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na połoninie Lutańskiej Holicy

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 15

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na połoninie Lutańskiej Holicy

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 16

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na połoninie Lutańskiej Holicy

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 17

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Lutańska Holica - najwyższy punkt

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 18

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Połonina Lutańskiej Holicy

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 19

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Połonina Lutańskiej Holicy

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 20

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Mała Holica

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, Mała Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 21

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Połonina Lutańskiej Holicy. W tle Połonina Równa

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 22

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Połonina Lutańskiej Holicy. W tle Połonina Równa

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 23

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na połoninie Lutańskiej Holicy

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 24

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Połonina Lutańskiej Holicy. W tle Połonina Równa

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 25

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Połonina Lutańskiej Holicy. W tle Ostra Hora

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, Ostra Hora, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 26

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Ostra Hora

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, Ostra Hora, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 27

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Jarzębina

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Połonina Równa, Połonina Runa, Lutańska Holica, Ostra Hora, góry, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę, foto 28

G A L E R I E
Z D J Ę Ć
- Połonina Równa. Wyprawa na Lutańską Holicę -
KATALOG CAŁOŚCI
- Galerie zdjęć -
KATALOG GRUPY
- Wędrówka przez góry i doliny -