STARY BAR W ruinach starego miasta
GALERIE ZDJĘĆ STRONA TYTUŁOWA AKTYWNNOŚĆ AUTORA GODNE POLECENIA HISTORIA STRONY
->
    ~ KOMENTARZ ~    

Stare miasto w Barze to miejsce dosyć osobliwe, przynajmniej w porównaniu z innymi ośrodkami adriatyckiego wybrzeża byłej Jugosławii. W Dubrowniku, Kotorze, czy w kolejnych dziesiątkach miast opisywanego rejonu starówki stanowią zazwyczaj ich centrum, a zabytkowe budowle poddano gruntownym renowacjom i otoczono staranną opieką. W Barze rzecz ma się zgoła odmiennie. Starówka leży około 5 kilometrów od nadmorskiego centrum miasta, w części oficjalnie nazywanej Satry Bar (Stari Bar), u podnóży gór Rumija, a najwartościowszą jej część stanowi kilkaset zrujnowanych budynków. Opisany stan rzeczy jest efektem wielowiekowych procesów historycznych, jak również działania bezlitosnych praw natury.

Stary Bar ma długą historię. W III wieku p.n.e. osadę zniszczyli Rzymianie, którzy podbili znaczną część wybrzeży Adriatyku. Okolice były jednak na tyle atrakcyjne, że bliżej morza najeźdźcy założyli nowe miasto. Do końca nie wiadomo, jak potoczyły się jego dzieje. Pewne jest natomiast, że w VI wieku, czyli już po podziale Cesarstwa Rzymskiego na zachodnie i wschodnie (bizantyjskie), cesarz Justynian nakazał założyć silnie ufortyfikowane miasto w miejscu dawnej osady zniszczonej przez Rzymian. Miasto w kolejnych wiekach było rozbudowywane, nie uniknęło również skutków wojen i podbojów. W XI wieku znajdowało się w granicach księstwa Zety. W tym samym wieku władzę nad nim przejęli Turcy, którzy dzierżyli ją aż do 1878 roku z przerwą na lata 1443-1571 (formalna podległość pod Republikę Wenecką). W 1878 roku miasto zdobyli Czarnogórcy i przyłączyli je do swego państwa. W czasach schyłkowej starożytności miasto określano mianem Antibaris lub Antiwari, jako leżące naprzeciw portu Bari we Włoszech.

Wraz z ostatnim wydarzeniem rozpoczął się okres, który w znacznej mierze stanowi o dzisiejszym wyglądzie Starego Baru. Zdobycie go przez Czarnogórców w 1878 roku wiązało się z oblężeniem, podczas którego część infrastruktury miejskiej uległa zniszczeniu. W kolejnych latach życie miasta, wraz z rozwojem jego centrum zaczęło przenosić się kilka kilometrów dalej, z podnóży gór Rumija na wybrzeża Adriatyku. Budynki Starego Baru, opuszczone i coraz rzadziej używane zaczęły stopniowo popadać w ruinę. Ostateczny cios staremu miastu zadało trzęsienie ziemi, które nawiedziło Czarnogórę w 1979 roku. Zniszczeniom uległa wówczas znaczna część historycznych budynków. W związku z tym wydarzeniem, w miejscowych broszurach dystrybuowanych w Starym Barze miasto określa się mianem czarnogórskich Pompei.

Pierwsze działania mające na celu odbudowę zniszczeń przeprowadzono już w latach 1983-1990. Opisana idea jest zasadniczo kontynuowana po dziś dzień. W efekcie, w zrujnowanym mieście można obejrzeć kilkanaście budynków, które poddano gruntownej rewitalizacji, doprowadzając je do stanu zachowania porównywalnego z dawnymi latami. Wśród wymienionych szczególną uwagę zwraca symboliczna, wyróżniająca się z całej zabudowy i eksponowana na wielu fotografiach wieża zegarowa, która oddaje stan po przebudowie z 1752 roku. Gruntownej odnowie poddano również tureckie łaźnie z XVII i XVIII wieku, Wielki Pałac z XV wieku i kilka kościołów (m. in. kościół św. Weneranda z XIV wieku). W niektórych budynkach umieszczono ekspozycje muzealne, jak np. w dawnej komorze celnej, czy w lapidarium, w którym ukazano kamienne elementy z różnych epok. Nad całością góruje cytadela, której początki sięgają XI wieku, aktualny wygląd nadano jej w XIX wieku, a w czasie II wojny światowej służyła za więzienie. Nieco na uboczu, poza murami miejskimi można zobaczyć odrestaurowany akwedukt, który w XVIII wieku zbudowali Turcy. Nigdyś dostarczał on do miasta wodę spływającą skalnymi zboczami gór Rumija.

W 2014 roku zrujnowane stare miasto było objęte opieką muzealną i można było je zwiedzać po uiszczeniu opłaty (wówczas 2 euro, prospekty, czy widokówki kosztowały 1 euro). Niedaleko twierdzy raz na godzinę kończyły i zaczynały swoje kursy wahadłowe autobusy, objeżdżające prawie cały Bar. Dojście do starego miasta piechotą z centrum nie sprawiało jednak większych problemów. Przystanek autobusowy i zrujnowane miasto łączył deptak prowadzący między stylowymi kamieniczkami. W większości nich funkcjonowały małe sklepy z pamiątkami i różnego rodzaju rękodziełem, w nielicznych miejscach oferowano noclegi. Miejsce z pewnością godne odwiedzenia, np. jako cel wycieczki sam w sobie, lub przy okazji wyprawy w pobliskie ostępy gór Rumija.

->
    ~ KATALOG ZDJĘĆ ~    
...  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Ruiny starego miasta Bar

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 01

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Ruiny starego miasta Bar

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 02

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wieża zegarowa z 1752 roku

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, wieża zegarowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 03

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wieża zegarowa

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, wieża zegarowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 04

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wieża zegarowa i ruiny starego miasta

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, wieża zegarowa, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 05

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W ruinach starego miasta

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/ Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 06

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W ruinach starego miasta

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 07

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W ruinach starego miasta

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 08

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W ruinach starego miasta

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 09

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kościół świętego Iwana

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, kościół świętego Iwana, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 10

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Ruiny i kościół świętego Iwana

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, kościół świętego Iwana, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 11

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W ruinach starego miasta

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 12

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wielki Pałac z XV wieku

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, Wielki Pałac, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 13

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wielki Pałac

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, Wielki Pałac, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 14

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W ruinach starego miasta

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 15

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W ruinach starego miasta

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 16

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Ruiny pałacu książęcego

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, pałac książęcy, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 17

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Ruiny pałacu książęcego

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, pałac książęcy, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 18

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Łaźnie tureckie z XVIII wieku

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, łaźnie tureckie, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 19

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W budynku łaźni

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, łaźnie tureckie, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 20

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wnętrze łaźni

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, łaźnie tureckie, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 21

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wnętrze łaźni

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, łaźnie tureckie, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 22

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wnętrze łaźni

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, łaźnie tureckie, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 23

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Lapidarium

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, lapidarium, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 24

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Formy na ścianie lapidarium

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, lapidarium, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 25

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Forma na ścianie lapidarium

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, lapidarium, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 26

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kościół świętego Weneranda z XIV wieku

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, kościół świętego Weneranda, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 27

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kościół świętego Weneranda

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, kościół świętego Weneranda, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 28

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
U podnóży górnej twierdzy

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, twierdza, cytadela, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski i

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 29

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Górna twierdza

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, twierdza, cytadela, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 30

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Górna twierdza

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, twierdza, cytadela, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 31

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Mury twierdzy

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, twierdza, cytadela, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 32

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Mury twierdzy

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, twierdza, cytadela, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 33

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Mury twierdzy

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, twierdza, cytadela, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 34

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Mury twierdzy

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, twierdza, cytadela, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 35

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Mury twierdzy

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, twierdza, cytadela, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 36

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na dziedzińcu twierdzy

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, twierdza, cytadela, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 37

 

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Akwedukt z XVIII wieku

 

/DOTYCZY:/
Czarnogóra, Bałkany, Stary Bar, stare miasto, ruiny, akwedukt, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Stary Bar. W ruinach starego miasta, foto 38

G A L E R I E
Z D J Ę Ć
~ Stary Bar. W ruinach starego miasta ~
KATALOG CAŁOŚCI
~ Galerie zdjęć ~
KATALOG GRUPY
~ Zaproszenie do muzeum ~