UŻHOROD Muzeum Architektury Ludowej
GALERIE ZDJĘĆ STRONA TYTUŁOWA AKTYWNNOŚĆ AUTORA GODNE POLECENIA HISTORIA STRONY
->
    ~ KOMENTARZ ~    

Na terenie muzeum zlokalizowano kilkanaście budynków mieszkalnych, gospodarczych i sakralnych pochodzących z różnych części Zakarpacia, głównie z XIX wieku. Muzealne zabytki ukazują warunki życia mniejszości narodowych i etnicznych niegdyś (a częściowo i współcześnie) zamieszkujących zakarpacki tygiel: Ukraińców, Rumunów, Węgrów, a także Hucułów, Bojków i Łemków. W skansenie można zobaczyć kilka zagród, obok których odtworzono elementy małej architektury gospodarczej (np. studnie i ule) oraz otoczenie roślinno-przyrodnicze (np. drzewa owocowe i kwiaty). W niektórych z budynków można spotkać kozy, owce i oczywiście stałych mieszkańców tego typu muzeum - koty. Uwagę zwracają ponadto budynki użyteczności gospodarczej: mała kuźnia, młyn i spichrz. Cennym zabytkiem użgorodzkiego skansenu jest również cerkiew z 1777 r. przeniesiona do muzeum w 1974 r. z przedmieścia Mukaczewa. W jej konstrukcji widać wpływy architektury barkowej i łemkowskiej, a w literaturze często podkreślana jest jej wyjątkowość wśród zabytków zakarpackiego budownictwa ludowego.

Skansen w Użgorodzie, mimo że malutki, wart jest odwiedzenia. Wizyta w jego zakamarkach może być ciekawym uzupełnieniem wizyty na sąsiednim zamku, w którym zlokalizowano różnorodne ekspozycje muzealne.

->
    ~ KATALOG ZDJĘĆ ~    
Użhorod, skansen. Dom z 1869 roku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Dom z 1869 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, dom, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 01

Użhorod, skansen. W domu z 1869 roku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W domu z 1869 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, dom, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 02

Użhorod skansen. W domu z 1869 roku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W domu z 1869 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, dom, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 03

Użhorod, skansen. W domu z 1869 roku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W domu z 1869 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, dom, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 04

Użhorod, skansen. Spichlerz z 1886 roku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Spichlerz z 1886 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, spichlerz, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 05

Użhorod, skansen. Studnia  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Studnia

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, studnia, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 06

Użhorod, skansen. Chata z końca XIX wieku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z końca XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 07

Użhorod, skansen. Ul obok chaty z końca XIX wieku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Ul obok chaty z końca XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, ul, chata, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 08

Użhorod, skansen. Ul obok chaty z końca XIX wieku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Ul obok chaty z końca XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, ul, chata, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 09

Użhorod, skansen. Śpiący kot  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Śpiący kot

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, kot, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 10

Użhorod, skansen. Dom z II połowy XIX wieku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Dom z II połowy XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, dom, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 11

Użhorod, skansen. Dom z II połowy XIX wieku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Dom z II połowy XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, dom, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 12

Użhorod, skansen. Wnętrze domu z II połowy XIX wieku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wnętrze domu z II połowy XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, dom, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 13

Użhorod, skansen. Ganek  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Ganek

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, dom, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 14

Użhorod, skansen. Na ganku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na ganku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, dom, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 15

Użhorod, skansen. Na ganku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na ganku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, dom, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 16

Użhorod, skansen. Na ganku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Na ganku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, dom, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 17

Użhorod, skansen. W ogrodzie  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W ogrodzie

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, dom, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 18

Użhorod, skansen. W muzeum  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W muzeum

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 19

Użhorod, skansen. Chata z 1879 roku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z 1879 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 20

Użhorod, skansen. Chata z 1879 roku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z 1879 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 21

Użhorod, skansen. Brzoskwinia  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Brzoskwinia

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 22

Użhorod, skansen. Chata z połowy XVIII wieku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z połowy XVIII wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XVIII wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 23

Użhorod, skansen. Chata z połowy XVIII wieku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z połowy XVIII wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XVIII wiek, owce, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 24

Użhorod, skansen. Owce  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Owce

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, owce, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 25

Użhorod, skansen. Owce  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Owce

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, owce, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 26

Użhorod, skansen. Chata z połowy XIX wieku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z połowy XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 27

Użhorod, skansen. Wóz  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Wóz

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, wóz, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 28

Użhorod, skansen. W skansenie  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W skansenie

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 29

Użhorod, skansen. W skansenie  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W skansenie

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 30

Użhorod, skansen. Źródełko  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Źródełko

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, źródło, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 31

Użhorod, skansen. Chata z końca XVIII wieku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z końca XVIII wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XVIII wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 32

Użhorod, skansen. Chata z końca XVIII wieku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Chata z końca XVIII wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, chata, XVIII wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 33

Użhorod, skansen. W sadzie  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
W sadzie

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 34

Użhorod, skansen. Kuźnia z przełomu XIX i XX wieku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kuźnia z przełomu XIX i XX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, kuźnia, XIX wiek, XX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 35

Użhorod,skansen. Kuźnia z przełomu XIX i XX wieku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kuźnia z przełomu XIX i XX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, kuźnia, XIX wiek, XX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 36

Użhorod, skansen.  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Skansen

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 37

Użhorod, skansen. Cerkiew archanioła Michała z 1777 roku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Cerkiew archanioła Michała z 1777 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, cerkiew, XVIII wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 38

Użhorod, skansen. Cerkiew archanioła Michała z 1777 roku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Cerkiew archanioła Michała z 1777 roku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, cerkiew, XVIII wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 39

Użhorod, skansen. Kaplica z I połowy XIX wieku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Kaplica z I połowy XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, kaplica, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 40

Użhorod, skansen. Karczma z lat 60. XIX wieku  

/FOTOGRAFIA - OPIS/
Karczma z lat 60. XIX wieku

 

/DOTYCZY:/
Ukraina, Użhorod, Użgorod, skansen, Muzeum Architektury Ludowej, karczma, XIX wiek, fotografia, zdjęcie, Łukasz Linowski

 

/LOKALIZACJA - GALERIA, FOTO NR/
Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej, foto 41

G A L E R I E
Z D J Ę Ć
~ Użhorod. Muzeum Architektury Ludowej ~
KATALOG CAŁOŚCI
~ Galerie zdjęć ~
KATALOG GRUPY
~ Zaproszenie do muzeum ~