DROGI CZYTELNIKU!

Czytając, pobierając i kopiując poniższy plik tekstowy proszę pamiętać o tym, że artykuł

Łukasz Linowski
EMIGRACJA ZAROBKOWA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W OKRESIE DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ (1919-1939)

"Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego", tom XXI,
pod red. Z. Biegańskiego i W. Jastrzębskiego, Bydgoszcz 2009


JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI


ARTYKUŁ (FORMAT PDF)

POWRÓT DO SPISU PUBLIKACJI


słowa kluczowe
historia; historia- Polski, społeczeństwa, gospodarcza, regionalna; XX wiek; dwudziestolecie międzywojenne 1918-1939,
emigracja zarobkowa; wychodźstwo; emigracja- europejska, pozaeuropejska, sezonowa, nielegalna;
emigracja do- Francji, Niemiec, Belgii, Holandii, Wolnego Miasta Gdańska, USA, Kanady, Argentyny, Brazylii;
problem społeczno-gospodarczy; bezrobocie; przeludnienie agrarne; potencjał emigracyjny;
zatrudnienie, wiek, płeć, miejsce zamieszkania emigrantów;
województwo pomorskie; Pomorze;
Łukasz Linowski, Ł. Linowskikontakt: lukanus.poczta@gmail.com

wizyty: